RSS
10.05.2019

Påverka färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning vid diskussionsmöte 20.5.2019

Sibbo kommun ordnar tillsammans med Borgå stad, Askola kommun och Lovisa stad måndagen 20.5 kl. 17.30-19.00 ett diskussions- och informationsmöte om konkurrensutsättningen av färdtjänsten. Mötet är avsett för alla som är intresserade av färdtjänstupphandlingen. Mötet hålls i Fabrikssalen i Konstfabriken i Borgå, adress Västra Alexandersgatan 1.
10.05.2019

Laddningsstation för elibilar i Nickby

Idag installeras Sibbos första allmänna laddningsstation för elbilar i Nickby. Laddningstationen, som ligger framför Sockengården (Stora Byvägen 18), togs i bruk igår (9.5).
09.05.2019

Loppmarknader runtom i Sibbo på Städdagen på lördag 25.5.2019

Sibbo kommun deltar igen i Städdagen, som är en festdag för vänner av loppmarknader och återvinning. Nu är det dags att städa skåpen och sälja vidare det du inte behöver! På städdagen kan vem som helst ställa sina saker till försäljning eller fynda vid andras försäljningspunkter runtom i Sibbo.
08.05.2019

Kartläggningen av gatorna i Sibbo är igång

Idag påbörjades arbetet med att kartlägga gatornas skick i Sibbo.
08.05.2019

Utredningen om vattenmotion i Sibbo är färdig

Behovsanalysen av tjänster för vattenmotion, som Sibbo kommun låtit utarbeta, är nu färdig. I utredningen om vattenmotion har man granskat behovet av tjänster för vattenmotion och olika alternativ för att utveckla vattenmotion, till exempel att bygga en simhall. Kommunstyrelsen har bett om utlåtanden om utredningen innan kommunstyrelsen behandlar ärendet igen.
Taggar: idrott
07.05.2019

Kommunens mattvättplatser kommer att öppnas fredagen den 10 maj

Kommunens mattvättplatser kommer att öppnas för sommaren fredagen den 10. maj. Mattvättplatserna är öppna ända fram till 30.9.2019.
06.05.2019

Avloppsvattenrådgivningen för glesbygden har inletts

Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. informerar: Östra Nylands avloppsvattenrådgivningsprojekt har påbörjat sin rådgivningsverksamhet i samband med den landsomfattande avloppsvattenveckan. Kymmene älvs vattenskyddsförenings (Kymijoen vesi ja ympäristö ry) och Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå ås rådgivningsprojekt erbjuder gratis och opartisk avloppsvattenrådgivning. Projekten fokuserar på fastigheter som ligger på känsliga områden, grundvattenområden och strandområden, utanför avloppsvattenätenverken. Projekten koncentrerar sig på fastighetsspecifik informationsspridning samt telefon- och e-postrådgivning. Avloppsvattenrådgivarna deltar även i olika evenemang.
06.05.2019

Nickby daghem läggs inte ner under de kommande åren

Framtiden för Nickby daghem fortsätter att vara ett diskussionsämne och varierande information om saken cirkuleras. Inga beslut har dock fattats om att lägga ner verksamheten i Nickby daghem i framtiden. Ärendet kommer inte heller att tas upp i beslutsfattande inom den närmaste framtiden. Med andra ord fortsätter verksamheten i Nickby daghem som vanligt inom de närmaste åren.

Arkiv

2020 (259)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)