RSS
08.10.2020

Sibbo kommun motsätter sig trängselavgifter

Sibbo kommun motsätter sig trängselavgifter och vägtullar och godkänner inte en vidare beredning av dem. Till övriga delar godkände fullmäktige i Sibbo avtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner rörande markanvändning, boende och trafik (MBT) 2020–2031.
01.10.2020

Personer som besökt Sapori D'Italia i Sibbo uppmanas att övervaka sitt hälsotillstånd mycket noga i händelse av coronaexponering

En person som intog en måltid i restaurangen Sapori D'Italia (före detta Kolifej) i Sibbo tisdag 29.9.2020 ungefär kl. 11.00–11.40 har senare konstaterats vara smittad av coronaviruset. Personer som exponerats i nära kontakt har kontaktats och försatts i karantän, men även andra personer som besökte matstället kan ha exponerats för coronaviruset.
01.10.2020

Har du sett illdåd, våld eller narkotikahandel i Sibbo? - Fungera så här

Sibbo kommun och polisen samarbetar för att öka säkerheten i Sibbo. Kommunens tjänstemän har tillsammans med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande träffat 28.9.2020 polischefen för Östra Nyland, Ilkka Koskimäki, och diskuterat ärenden kring säkerheten i Sibbo. Den ökande användningen av narkotika bland ungdomar och sidoeffekterna kring det har väckt oro.
01.10.2020

Delta i de östnyländska kommunernas säkerhetsenkät!

I östra Nyland ordnas igen en säkerhetsenkät riktad till invånarna. Genom att svara på förfrågan ger du oss värdefull information om dina synpunkter och gör en insats för en tryggare vardag i framtiden.
30.09.2020

Barnatillsyningsmannens klientuppgifter i Sibbo lagrades på fel ställe

Sibbo kommun har upptäckt en dataskyddsbrist i hur barnatillsyningsmannens klientuppgifter har lagrats. Kommunen har omedelbart skyddat personuppgifterna, gjort en anmälan om en personuppgiftsincident till dataombudsmannens byrå och vidtagit åtgärder för att informera sakägarna i ärendet.
30.09.2020

En elev i Sipoonlahden koulu smittad av coronaviruset – cirka 100 elever i karantän

En elev i Sipoonlahden koulu i Sibbo har konstaterats vara smittad av coronaviruset. Eleven deltog i undervisningen måndagen den 21 september innan symptomen bröt ut, och de elever och anställda som vistats i samma lärby har eventuellt exponerats för coronaviruset. Lärbyn omfattar förskoleundervisningen och årskurserna 1–2. Sammanlagt sätts cirka hundra personer i karantän på grund av exponeringen, dvs. de elever och anställda som exponerats för coronaviruset i lärbyn. Alla personer som exponerats för viruset har uppmanats stanna hemma redan i dag. De exponerade barnen är i karantän, men karantänen gäller inte barnens familjer.
Taggar: skolor

Arkiv

2020 (252)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)