RSS
12.12.2019

HRT meddelar: Ändringar i busstrafiken i Sibbo 16.12

Det blir några ändringar i busstrafiken i Sibbo måndagen 16.12.2019. Ändringarna förbättrar skolförbindelser och punktlighet i Nickby terminal.
11.12.2019

Verksamheten i gruppfamiljedaghemmet Pikkupirtti påbörjas inte på nytt

Verksamheten i gruppfamiljedaghemmet Pikkupirtti i Norra Paipis påbörjas inte på nytt efter det tillfälliga avbrottet, utan verksamheten läggs ner i sin helhet. Orsaken är att antalet barn har minskat. Bildningsutskottet fattade beslut om saken vid sitt möte igår (10.12).
11.12.2019

Förskoleundervisningen i Jokipuiston koulu flyttar till Solåker

Förskoleundervisningen i Jokipuiston koulu flyttar till Solåkers byggnad i Nickby centrum i början av höstterminen 2020. Flyttet gäller tillsvidare. Fram till nu har förskoleundervisningen i Jokipuiston koulu varit verksam i Huvikumpus fastighet. Byggnaden behöver dock renoveras, vilket är orsaken till det att småbarnspedagogiken avstår från att använda den.
10.12.2019

Fullmäktige godkände Sibbos budget för nästa år

Fullmäktige i Sibbo godkände i går (9.12.2019) budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2020–2022. Kommunernas ekonomiska situation är i allmänhet mycket svår, men Sibbo kan upprätthålla en god nivå på sina tjänster och höjer inte skatterna. Kommunens verksamhetsbidrag (nettoutgifterna) ökar med cirka 9 miljoner euro, dvs. 8,3 procent, jämfört med den ursprungliga budgeten för innevarande år. För att budgeten ska kunna genomföras krävs dock en sträng kostnadsdisciplin.
09.12.2019

På grund av tekniska problem visas fullmäktiges möte inte i realtid

På grund av tekniska problem visas fullmäktiges möte idag (9.12.2019) inte i realtid och bandas inte. Vi beklagar störningen!
09.12.2019

Verksamhetscentret Vägskälet blir en sysselsättningsenhet

Verksamhetscentret Vägskälet byter namn i början av nästa år. Den nya Sysselsättningsenhet Vägskälet flyttas samtidigt från Sibbo kommuns social- och hälsovårdsavdelning till utvecklings- och planläggningscentralen.
04.12.2019

Sockengården flyttar i månadsskiftet mellan januari och februari – Kundbetjäningen hålls kvar i Nickby och Söderkulla

Tidtabellen för Sibbo kommunhus, dvs. Sockengårdens, flyttning har preciserats. Sockengården flyttar till Klockarbackavägen i månadsskiftet mellan januari och februari. De nya lokalerna hyrs av Lival. Kommunens kundbetjäning Info fortsätter sin verksamhet som vanligt och betjänar kunderna i biblioteken i Nickby och i Söderkulla. Kunderna kan också boka tid för att träffa sakkunniga som nu arbetar i Sockengården. Möten ordnas vid behov i Nickby centrum eller i den Nya Sockengården vid Klockarbackavägen.
04.12.2019

Info Nickby, kommunens gemensamma kundservice, är stängt 5.12.2019.

Kommunens gemensamma kundtjänst, Info Nickby, på adress Norra skolvägen 2, är stängd torsdagen den 5.12.2019 p.g.a personalens skolning. På måndag betjänar vi igen enligt normal tidtabell, klockan 8-18.

Arkiv

2020 (259)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)