RSS
27.08.2013

Polisens serviceställe i Sibbo övergår till tidsbeställning

Polisinrättningen i Östra Nyland, Sibbo serviceställe övergår fr.o.m. 1.9.2013 till tidsbeställning. Efter denna tidpunkt tar Sibbo serviceställe endast emot pass, körkorts- och identitetskortsansökningar på förhand reserverad tid.
27.08.2013

Flerfacksinsamlingen kommer att utvidgas i september

Den nya flerfacksinsamlingen kommer att utvidgas så att tjänsten blir tillgänglig för alla invånare inom Östra Nylands Avfallsservice Ab:s verksamhetsområde. För tillfället har cirka 1000 fastigheter beställt flerfackskärlet som underlättar sorteringen.
23.08.2013

Ett tillfälligt avbrott i vattendistributionen på området vid Kommunalhusstigen

På grund av kopplingsarbeten på vattenledningsnätet avbryts vattendistributionen tillfälligt på området invid Kommunalhusstigen. Onsdagen 28.8.2013 kl.13.00 - 16.00
13.08.2013

Uppbådsgranskningarna för 1995 födda inleds i Sibbo.

Till granskningen hör två besök - ett hos hälsovårdaren och ett hos läkaren.
08.08.2013

Några fall av skabb har upptäckts på boendeenheten Solliden i Sibbo

Symptom som tyder på skabb har upptäckts hos några boende och anställda på äldreboendeenheten Solliden i Sibbo kommun. Ett fall av skabb har bekräftats.
08.08.2013

Sibbo kommun säljer 5 våningshustomter på Hassellundens detaljplaneområde i Söderkulla

Tomterna säljs enligt anbudsförfarandet. Mer information: www.sibbo.fi/tomter
29.07.2013

Parkgymnastik i Nickby

Parkgymnastik i Nickby ondagar 7-28.8) kl 10-11.
22.07.2013

Avbrott i vattenförsörjningen i Tallmo

Stamvattenledningen stängs av under reparationsarbetena från och med ons. 24.7 kl. 9:00. Detta medför avbrott i vattenförsörjningen på Tallmogränden, Tallmobågen och Satotalmavägen.

Arkiv

2020 (190)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)