RSS
03.05.2019

Rosk'n Roll meddelar: Insamlingsbilena startar sin turné

Insamlingsbilen Otto för farligt avfall och Romulus för metallskrot, inleder sin traditionella vårturné i Nyland. I östra Nyland börjar turnén i Lovisa den 6. maj och sträcker sig till Borgå den 18. maj. I västra Nyland börjar insamlingen i Raseborg den 6. maj och avslutar i Vichtis den 27. maj.
03.05.2019

Sibbo kommun deltar i en användarenkät för kommunernas webbplatser

Sibbo.fi är en av de webbplatser som deltar i en användarenkät för kommunernas webbplatser, som genomförs av undersökningsföretaget Suomen OnlineTutkimus. Enkäten öppnas i ett pop up-fönster för dem som besöker webbplatsen sibbo.fi.
02.05.2019

Enkäten om gatornas vinterunderhåll är öppen att svara!

Sandningssanden har nu sopats bort från gatorna och det är dags att ge respons om den gångna vintern. Hur lyckades vi? Plogade vi kommunens vägar i tid? Var gatubelysningen på när den behövdes? Var miljön trivsam hela vintern lång?
30.04.2019

Rosk'n Roll meddelar: De fusionerade avfallsbolagen nådde bra resultat

Rosk'n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab uppnådde bra ekonomiska resultat föregående räkenskapsperiod. Tack vare resultaten behöver man inte höja de mest centrala avfallsavgifterna för kommuninvånarna. Bolagens resultat från föregående år gör det möjligt att finansiera de betydande investeringarna i avfallshanteringen under innevarande år. Rosk'n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab fusionerades vid årsskiftet.
26.04.2019

Stads- och kommundirektörerna i Nyland: Social- och hälsovårdstjänsterna i Nyland bör reformeras på kommunbasis

Alla 26 nyländska kommuner och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har en gemensam uppfattning om hur reformen av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta i området. Reformen bör fortsätta på kommunbasis och bygga på frivillighet. Kommunernas ledning har efter förhandlingar kommit fram till en modell enligt vilken Nyland föreslås bli indelat i fem områden, som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå:
26.04.2019

Tillfällig flytt av barnen på gruppfamiljedaghemmet Pikkupirtti

Antalet barn på gruppfamiljedaghemmet Pikkupirtti har minskat, och det finns under fem barn på daghemmet. Det finns inte heller för tillfället nya familjer intresserade av en dagvårdsplats på Pikkupirtti. På grund av det låga antalet barn och med tanke på barnens intresse flyttas verksamhet som ordnas i Pikkupirtti tillfälligt.
25.04.2019

Öppethållningstider under Valborg

Info Nickby har öppet tisd. 30.4. kl. 8.-14.00, onsd. 1.5. stängt och Info Söderkulla har öppet tisd. 30.4. kl. 10.-14.00, onsd. 1.5. stängt
24.04.2019

Gratis preventivmedel för under 20 åringar i Sibbo

Sibbo kommun börjar erbjuda gratis preventivmedel för alla under 20 år från och med den 1 maj 2019. Målet med gratis preventivmedel är att minska antalet aborter och könssjukdomar.

Arkiv

2020 (252)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)