RSS
24.04.2019

HRT meddelar: HRT inför ett nytt zonsystem 27.4 – avvikelser i biljettförsäljning

HRT inför ett nytt zonsystem lördagen den 27 april: de nya zonerna A, B, C och D ersätter reseområden som baserat sig på kommungränserna. På grund av systemuppdateringar förekommer det en del avbrott i biljettförsäljningen när de nya zonerna tas i bruk.
24.04.2019

Sibbo kommun informerade NTM-centralen om sina vägprojekt och vägnätets skick

I början av april besökte företrädare för Sibbo kommun Nylands NTM-central (Närings-, trafik och miljöcentral) där de informerade centralen om kommunens viktigaste vägprojekt samt om vägnätets underhållsbehov i Sibbo. Till NTM-centralens uppgifter hör bland annat underhållet av landsvägar, vägprojekt samt trafiksäkerheten. Sibbo kommun för en ständig dialog med Nylands NTM-central och strävar på så sätt efter att främja vägprojekten och underhållet av vägnätet i Sibbo.
23.04.2019

KRETS inleder en ny utställningsserie inom nutidskonst i Sibbo

KRETS / KEHÄ är konstnärerna Corinna Helenelunds, Jaakko Pietiläinens och kurator Rickard Borgströms gemensamma projekt i fd. Nickby Sjukhus område. För att producera nya verk som relaterar till platsen har konstnärerna tagit historien om Nickby sjukhus som utgångspunkt och även forskat kring områdets arkitektur. Utställningen, som produceras av Sibbo kommuns Kulturtjänster, har öppet för allmänheten 11.5-29.6. 2019.
Taggar: kultur
23.04.2019

Sibbo kommun har anslutit sig till Östersjöutmaningen

Sibbo kommun har förbundit sig till skyddet av sina närliggande vatten och Östersjön. Kommunen har anslutit sig till Östersjöutmaningen och förbundit sig till visionen ”Ett rent, produktivt och gemensamt Östersjön” samt till att sträva efter att förverkliga fem gemensamma mål för att främja visionen år 2019–2023. Målen är bland annat rena kustvatten, ren och trygg sjötrafik och välmående havsnatur.
23.04.2019

Vad tycker du om Sibbos kulturutbud? - Delta i en aktuell invånarenkät!

Sibbo kommun utarbetar för tillfället en kulturplan som strategiskt leder kulturtjänsternas riktning för de kommande 10 åren. Enkätens resultat har en betydande roll i arbetet, eftersom den erbjuder invånaren en chans att påverka tjänsternas service.
18.04.2019

Fråga nu – Invånarfrågorna till frågetimmen skall skickas senast 23.4. kl 10

Vad vill du fråga? Nu har du möjligheten att få svar till din fråga från kommunens ledning och beslutsfattare. Den för kommuninvånarna öppna frågetimmen ordnas innan fullmäktigemötet 29.4 kl. 17.00–17.30 (Brander-salen, Östanåparkens festsal, Gamla Vattentornsbacken 1)
17.04.2019

Planläggningen i Sibbo utarbetas med fokus på att skapa förutsättningar för befolkningstillväxt och inleda persontågtrafik mellan Kervo och Nickby

Planläggningen i Sibbo kommun har under de närmaste åren som mål att främst utveckla Nickby samt öka en mångsidig tomtreserv för både bostäder och service inom de kommande järnvägsstationernas influensområden i Nickby och Tallmo. I Söderkulla koncentreras planläggningen till att utveckla centrumområdet och möjliggöra ett tillräckligt stort utbud av egnahemstomter. Bland annat så här ser tyngdpunkterna ut i Sibbo kommuns nya planläggningsprogram för åren 2019–2023. Kommunstyrelsen godkände planläggningsprogrammet 9.4.2019.
16.04.2019

Undantag i kundtjänstens öppethållningstider inför påsken.

Torsdagen 18.4.2019 stängs kundtjänsten Info Nickby och Sockengården klockan 14 och vi gör oss redo för att fira påsken. Vi öppnar igen tisdagen 23.4.2019 enligt normal tidtabell. Glad Påsk!

Arkiv

2020 (252)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)