RSS
04.05.2018

Sockengården är stängd to 10.5 och fre 11.5

Sockengården stängs ons 9.5 kl 14.00. Sockengården är stängd to 10.5 och fre 11.5. Telefonväxeln är öppen på fredagen.
02.05.2018

Biblioteken är stängda 13 - 20.5.2018 på grund av uppdatering av bibliotekssystemet

Biblioteken i Sibbo, också meröppetbiblioteket, är stängda 13.5-20.5.
27.04.2018

Respons och utvecklingsidéer för skötsel av grönområden, allmänna områden och gatorna via en invånarenkät

En enkät riktad till invånarna om skötseln av kommunens grönområden och allmänna områden var öppen 19.12.2017 –15.1.2018. Enkäten fick sammanlagt 135 svar och rikligt med öppna svar, som kommer att fungera som utgångspunkt när vi planerar skötseln och underhållet.
26.04.2018

Invånarkväll angående förslaget till servicenätplan på Festsalen 14.5.2018 kl. 18–20

Vid invånarkvällen presenteras förslaget till ny servicenätplan för bildningsväsendet.
26.04.2018

Solenergi till hem och stuga -invånarkväll i Sibbo

Möjligheterna att utnyttja solenergi i små-, hög- och radhus samt på stugor har utvecklats under de senaste åren!
25.04.2018

Reservering/ hyrning av ungdomsutrymmen

Ordinarie turer i ungdomsutrymmen för hösten 2018 - våren 2019. Ansökningstiden 2.5. - 27.5.2018.
24.04.2018

Viljeyttringen påverkar Sibbos småbarnspedagogiks tjänster på onsdagen 25.4.2018

Stridsåtgärderna som gäller småbarnspedagogiken sprider sig till hela Nylands område.

Arkiv

2020 (195)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)