RSS
19.04.2017

Kom med och påverka sibbobarnens vardag inom småbarnspedagogiken: Kvällsseminarium ti 25.4 kl 17.30-19.30, Festsalen

Tjänster för småbarnsfostran i Sibbo ordnar ett kvällsseminarium, där man granskar de lokala linjedragningarna för Sibbos plan för småbarnspedagogik. Tillfället riktar sig till kommuninvånare, barnens vårdnadshavare, kommunala beslutsfattare, olika samarbetsparter, personal inom småbarnspedagogik samt alla som är intresserade av ämnet.
18.04.2017

Biblioteken i Sibbo stängda en del av maj

Nu gäller det att skynda sig till biblioteken för att låna och återlämna material. Biblioteken i Sibbo är stängda en stor del av maj.
18.04.2017

Resultaten av symptomenkäten i Talman koulu och fortsatta åtgärder

En sammanställning av resultaten av symptomenkäten i Talman koulu blev färdig under förra veckan. Resultaten visar det att symptomen har ökat i jämförelse med resultaten från hösten.
13.04.2017

Lukkarin koulus verksamhet utvidgar till Wessmanhuset senare

Lukkarin koulus verksamhet utvidgas till Wessmanhuset (Stora Byvägen 8) vid en senare tidpunkt. Saneringstidtabellen för Wessmanhuset har ändrats på grund av att projektet ska konkurrensutsättas på nytt.
13.04.2017

Påskens öppethållningstider

Sockengården stängs 13.4.2017 kl. 14:00. Sockengården är stängd 14.-17.4.2017.
10.04.2017

Sibbo får statsbidrag för att söka metoder som gör det lättare för kommuninvånarna att använda kollektivtrafik

Sibbo kommun börjar utreda hur allt fler kommuninvånare på ett naturligt sätt skulle kunna använda kollektivtrafik för sina vardagliga resor. För utredningsarbetet får kommunen ett statsbidrag för mobilitetsstyrning på nästan 35 000 euro av Trafikverket.
07.04.2017

Kom ihåg att söka bidrag för underhåll av enskilda vägar senast 13.4.2017

Nu är sista chansen att söka bidrag för underhåll av enskilda vägar. Bidrag för år 2017 kan sökas t.o.m. 13.4.2017. Ansökningar som kommer efter det tas inte i beaktande.
07.04.2017

Gör Sibbo rent 2017 vårstädningstalko 24.4-7.5.2017

Sibbo kommun utmanar lokala föreningar, samfund, skolor, daghem och husbolag samt privatpersoner; både aktiva och soffpotatisar att delta i kommunens städtalko 24.4-7.5.2017. Avsikten med talkot är att förbättra boendemiljöns trivsel i Sibbo.

Arkiv

2020 (195)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)