RSS
09.04.2019

Kuuma-kommunernas projekt stöder ungas delaktighet

’Osaamista osallisuuteen (Kunnande i delaktigheten)’ är Kuuma-kommunernas ungdomstjänsters gemensamma projekt. Målet med projektet är att genom att öka kommunernas samarbete gällande ungas delaktighetsfrågor, stöda ungas delaktighet samt få ungas röst bättre fram i beslutsfattandet på området.
08.04.2019

Söderkulla Info ändrade öppettider 9.4.

Söderkulla Info öppet 9.4. från 10-11 och 12.45-18.
01.04.2019

Resultaten av enkäten om inomhusluften i Jokipuiston koulu är klara – Östanåparkens festsal används för undervisning under våren

I februari 2019 genomfördes en enkät om inomhusluften utformad av Institutet för hälsa och välfärd (THL) bland eleverna i Jokipuiston koulu, och företagshälsovården genomförde en enkät bland skolans personal. Båda enkäternas resultat pekade på att symtom är vanligare än normalt i Jokipuiston koulu.
01.04.2019

Avbrott i vattendistributionen i Nickby Storkärr 1.4 kl. 22-02

På grund av saneringsarbeten på vattenledningsnätet är vattnet avstängt i en del av fastigheterna i Nickby Storkärr (se karta) på måndag 1.4.2019 kl. 22.00 – 02.00.
28.03.2019

Hemmaröstning i riksdagsvalet 2019

Hemmaröstningen ordnas under förhandsröstningen den 3–9.4.2019. En röstberättigad kan välja hemmaröstning ifall hans eller hennes rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett röstningsställe.
27.03.2019

Avbrott i vattendistributionen i Söderkulla Tallbacka 28.3 kl. 22-00

På grund av saneringsarbeten på vattenledningsnätet är vattnet avstängt i en del av fastigheterna i Söderkulla Tallbacka (se karta) på torsdag 28.3.2019 kl. 22.00 – 00.00.
27.03.2019

Förslag till bokslut: Sibbo kommuns bokslut för år 2018 visar överskott

Av kommunstyrelsens förslag till bokslut framgår att Sibbos ekonomiska resultat för år 2018 var positivt. Resultatet för kommunens räkenskapsperiod 2018 var 0,2 miljoner euro och överskottet var 1,5 miljoner euro. Årsbidraget var 7,8 miljoner euro. Sibbo uppvisar ett positivt resultat redan för fjärde året i rad. Kommunstyrelsen behandlade bokslutet på sitt möte tisdag 26.3.2019.
26.03.2019

Öppnandet av järnvägsspåret från Kervo till Nickby för passagerartrafik har blivit vald till en av de järnvägstrafikprojekt som genomförs i Nyland på 2020-talet

Öppnandet av järnvägsspåret från Kervo till Nickby för passagerartrafik tog ett stort kliv framåt idag 26.3.2019. Styrelsen för Helsingforsregionens trafik HRT fattade beslut om att inkludera projektet i den strategiska planen för markanvändning, boende och trafik (MBT 2019) som genomförs i huvudstadsregionen under nästa årtionde.

Arkiv

2020 (252)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)