RSS
05.04.2017

Sibbo huvudbibliotek repareras – biblioteken stängda under en del av maj

Sibbo huvudbibliotek i Nickby repareras. Reparationen av biblioteket börjar i maj och enligt planen ska arbetet vara färdigt sommaren 2018. För den tid byggnaden repareras flyttar huvudbiblioteket till den före detta matsalen i Nickby gamla skolcentrum (Stora Byvägen 8 C).
Taggar: kultur
05.04.2017

Myndighetstillsynen över badstränder inkommande sommar

Borgå stad, miljöhälsovården informerar: Under sommaren övervakar miljöhälsovård i Borgå stad badsträndernas vattenkvalitet i Borgå, Sibbo, Askola, Borgnäs, Lovisa och Lappträsk. Huvudmannen för en badstrand ansvarar för strandens snygghet och säkerhet.
03.04.2017

Frilufts- och cykeljippo “Ute tillsammans” 23.5 2017 kl. 13.00 - 20.00

Kom med oss till Söderkulla gård på ett frilufts- och cykeljippo för alla åldrar. Ta gärna egen cykel med.
29.03.2017

Uppbådsgranskningarna för 1999 födda inleds i Sibbo

Till granskningen hör två besök - ett hos hälsovårdaren och ett hos läkaren.
29.03.2017

Hur är det att bo i KUUMA-regionen år 2040?

Ge dina synpunkter om framtidens boende i KUUMA-regionens invånarenkät! Genom att svara på enkäten hjälper du planläggarna i huvudstadsregionens kranskommuner att kartlägga behoven av framtidens boende.
24.03.2017

Förslag till bokslut: Sibbo kommuns resultat för år 2016 klart positivt

Av kommundirektörens förslag till bokslut för kommunstyrelsen framgår att Sibbos resultat för år 2016 var positivt.
24.03.2017

Dagvårdsavgifterna för juni och juli kan gottgöras – bindande anmälan senast 21.4.2017

Dagvårdsavgifterna för juni och juli månad kan gottgöras de familjer som inte alls anlitar dagvårdstjänster i juni och juli. De familjer som vill få gottgörelse ska meddela om gottgörelseledigheten i samband med sommarförfrågan senast 21.4.2017. Anmälan är bindande.

Arkiv

2020 (195)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)