RSS
25.03.2019

INFO Söderkulla är stängd tisdagen 25.3.2019.

Vår kundtjänst i Söderkulla är stängd tisdagen 26.3.2019 pga av personalbrist. Onsdagen 27.3.2019 håller vi öppet i normal ordning klockan 10-13 och 13.30-18. Beklagar missödet!
25.03.2019

Felaktiga förfallodagar i mun- och tandvårdens fakturor

På grund av en systemstörning har några mun- och tandvårdens fakturor felaktiga förfallodagsmärkningar. Till exempel på måndagen 25 mars har det gått ut en del fakturor från Sibbo kommun i vilka förfallodagen är redan 1.4.2019.
25.03.2019

Rosk´n Roll meddelar: Plaståtervinning till en vana

Sedan separatinsamlingen av förpackningsplast inleddes i Finland år 2016 har många finländare börjat sortera och återvinna plast. Konsumenter som vill lämna in sina plastförpackningar till återvinning har flera olika alternativ beroende på bostadsort och boendeform.
19.03.2019

Uppbådsgranskningarna inleds under april

Uppbådsgranskningarna för 2001 födda inleds under april i Sibbo. Granskningen omfattar två besök - ett hos hälsovårdaren och ett hos läkaren.
15.03.2019

Hyresavtalet om nya lokaler till Sockengården underskrivet

Planen att flytta Sockengården till nya lokaler framskrider. Kommundirektören har i dag (15.3.2019) underskrivit hyresavtalet om de nya arbetslokalerna med Lival Ab. Kommunstyrelsen befullmäktigade kommundirektören att underskriva hyresavtalet.
14.03.2019

Inneluftsundersökningarna färdiga i Jokipuiston koulu

Jokipuiston koulu i Sibbo har sedan våren 2018 varit föremål för aktiva inneluftssaneringar och -undersökningar. Saneringarna har framskridit enligt planerna, och arbetet med att undersöka och sanera lokalerna fortsätter aktivt. I samband med inneluftsundersökningarna har man dock uppdagat nya problem, så som mikrober i inneluften i fyra utrymmen. På grund av detta utför man omedelbart ytterligare konstruktionsundersökningar. Resultat på dessa undersökningar färdigställs senare. Mer information fås även i samband med att resultaten på de symptomenkäter som eleverna och personalen svarat på färdigställs.
Taggar: skolor
13.03.2019

HRT meddelar: HRT inför ett nytt zonsystem 27.4.2019

Prissättningen på kollektivtrafikbiljetterna förändras 27.4, när de nya zonerna ersätter biljettområdena som baserat sig på kommungränserna. De interna biljetterna samt region- och närregionbiljetterna ersätts med biljetter för zonerna A, B, C och D.
13.03.2019

Östnyland får en egen barnlitteraturfestival

Biblioteken i Sibbo och Borgå, Kulturhuset Grand och Lilla Villan ordnar tillsammans Barnlitteraturfestivalen Ord 5-11.5.2019.

Arkiv

2020 (252)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)