RSS
12.03.2019

Kommunen utförde oannonserade kontrollbesök i privata vårdhem och hittade inget att anmärka på

Socialmyndigheterna i Sibbo kommun utförde i februari oannonserade kontrollbesök i privata vårdhem som är belägna i kommunen. Under dessa kontrollbesök granskade man verksamheten i vårdhemmen och hittade inget att anmärka på.
11.03.2019

Besittningstagande av gatuområden som upptas i detaljplanerna för Nickby och Kyrkoby har inletts

Kommunen tar så småningom över områden som enligt detaljplanerna för Nickby och Kyrkoby är gatuområde. Dessa områden övergår till kommunens ägo. Sibbo kommun har ansökt om förrättningar hos Lantmäteriverket angående besittningstagande av gatuområden som upptas i de gällande detaljplanerna. I samband med förrättningarna övergår äganderätten av nämnda gatuområden från de nuvarande markägarna till kommunen.
08.03.2019

Några ändringar i kundtjänstens öppethållningstider vecka 11-15.03.2019.

Observera följande ändringar i kundtjänstens öppethållningstider under vecka 11-15.03.2019. Info Söderkulla är stängd tisdagen 12.03.2019. Insdagen betjänar vi som vanligt i Söderkulla. Info Nickby stänger torsdagen 14.03.2019 redan klockan 14. Övriga dagar betjänar vi enligt normal tidtabell.
07.03.2019

Taklagsfesten för byggprojektet Nickby Hjärtas daghem firades den 7 mars 2019

Taklagsfesten för byggprojektet Nickby Hjärtas daghem firades den 7 mars 2019 i Wessmanhusets matsal. Som seden sig bör bjöds gästerna på köttsoppa och kaffe med dopp. Deltagarna fick även en möjlighet att ta en guidad rundtur på det blivande daghemmets byggarbetsplats före programmet och matserveringen.
06.03.2019

Vattenläckaget i stomvattenlinjen har reparerats - Vattentrycket håller på att normaliseras

Vid bygget i korsningen av Nickbyvägen och Mårtensbyvägen hade stomvattenlinjen grävts av i dag (6.3.2019). På grund av det har vattentrycket varit lågt i Nickby, Borgby och Hindsby och i Södra Sibbo uppmanades det att begränsa användningen av vatten. Vattenläckaget i stomvattenlinjen har nu reparerats och vattentrycket håller på att normaliseras. Även i Södra Sibbo får man nu använda vatten som normalt.
06.03.2019

Dagisbarnen fick en egen taklagsfest

De barngrupper som inom kort flyttar till Daghemmet Lillhjärtat deltog den 6 mars 2019 i en taklagsfest som ordnades speciellt för just dem. Festen tog plats på Wessmanhusets gård invid daghemmets byggarbetsplats.
06.03.2019

Tekniska problem i kommunens växel

Telefonförbindelserna är tidvis av. Problemet är landsomfattande och undersöks som bäst. Direkt tel.nr. till hälsocentralen är 09-23536001 och direkt tel.nr. till tandläkarstationen är 09-23536002.

Arkiv

2020 (259)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)