RSS
16.03.2018

Delta i planeringen av Nickby bussterminal!

Stora Byvägen i Nickby kommer att förnyas under sommaren 2018, när en gatuterminal och en busshållplats för tidsutjämning byggs framför Sockengården. Samtidigt börjar grundrenoveringsarbeten på sträckan Nickbyvägen–Storkärrsgränd.
15.03.2018

Skolning för privata serviceproducenter gällande ibruktagande av servicesedlar för närståendevård och hemservicens stödtjänster 10.4.2018

Sibbo kommun ordnar tillsammans med Vaana Oy en skolning för privata serviceproducenter gällande ibruktagande av Smartum-servicesedel. Smartum-servicesedeln är menad för ordnande av närståendevårdarnas lagstadgade lediga dagar eller alternativt för skaffande av hemvårdens stödservice.
14.03.2018

Skogsenkät till invånarna

Sibbo kommun äger 1 200 hektar skog runt om i kommunen. Mot skogarna som ägs av kommunen riktas olika användningsformer och många slags förväntningar som kan stå i konflikt med varandra. Syftet med denna enkät är att utreda de åsikter och attityder som invånarna har i anknytning till skötseln av kommunens skogar i framtiden.
14.03.2018

Sibbe-vargen har fått nya kläder

Sibbo kommuns maskot Sibbe-vargen är förnyad. Sibbe har fått ett nytt utseende och nya kläder.
12.03.2018

Första skedet av byggarbeten vid Fröken Miilis bussterminal har inletts

Byggandet av en ny bussterminal och anslutningsparkering på Miilis område samt av Sibbovikens skolgata har nu börjat. I det första skedet avlägsnas träd och grävarbeten inleds. Arbeten orsakar inga ändringar i trafiken. Vi meddelar om kommande arbetsskeden när de är aktuella.
12.03.2018

Infomöte om Sibbo kommuns språkbadsstig 15.3.2018

Är du intresserad av språkbad? Undrar du om språkbad kunde vara ett alternativ för ditt barn?
12.03.2018

Föreslå ett namn för den nya möteslokalen i Festsalen i Sibbo!

En ny mötes- och allaktivitetslokal samt nya mötesrum har färdigställts i Festsalen. De nya lokalerna och hela Festsalen kan hyras av både Sibbobor och andra aktörer. Vi ordnar nu en namntävling för att hitta ett namn för den nya mötes- och allaktivitetslokalen.
07.03.2018

Utbildning i familjevård för äldre

Plats: Servicehuset Elsie, bottenvåningen, Jussasvägen 18 J, Sibbo.

Arkiv

2020 (195)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)