RSS
06.03.2018

Följ med hur byggnadsarbeten framskrider – info på Sibbos webbsidor

Vi frågade med hjälp av en liten enkät var du vill följa med hur byggandet framskrider, bekanta dig med byggprojekten samt läsa om avvikande arrangemang under byggtiden. Enkäten kunde fyllas i på kommunes webbplats under tiden 2-18.2.2018 och den besvarades av 76 personer.
05.03.2018

Infotillställning om de privata daghemmens verksamhet 8.3.2018 kl. 16.00-18.00

Välkommen för att bekanta dig med de privata daghemmens verksamhet som inleds i Sibbo 1.8.2018!
05.03.2018

Armén meddelar: Försvarsövningen Kehä 118 5.-9.3.2018

Den lokala försvarsövningen Kehä 118, som leds av Gardesjägarregementet, ordnas mellan 5 och 9.3.2018 i Nyland.
02.03.2018

Explosion och brand på Klockarbackavägen i Nickby

Enligt uppgifter från räddningsverket har en industrihall fattat eld p.g.a en explosion. Av hallen vars storlek är ca 500 kvadrat har ungefär hälften eldhärjats. En person lindrigt skadad. Brandkåren är på plats och utför släckningsarbete. Branden orsakar inte fara för allmänheten. Kommunen följer med situationen.
01.03.2018

Kartläggning av träningslokaler för band/orkestrar från Sibbo

Har du ett band och behöver ett ställe att träna i?
01.03.2018

Utbyggnaden av Sipoonlahden koulu inleder arbetet på Miilis byggplatsområde

Sibbo kommuns kraftiga tillväxt och utveckling konkretiseras år 2018 då omfattande byggarbeten inleds på Miilis område i Söderkulla och Nickby Hjärtas område.
Taggar: idrott, skolor
28.02.2018

Självstyrande arbetsteam – fungerar den holländska modellen inom hemvården i Finland?

Arcada har startat ett forskningsprojekt om självstyrande arbetsteam inom hemvården. Den självstyrande organisationsmodellen ”Buurtzorg” är ursprungligen utvecklad i Holland för hälsovårdsorganisationer. Modellen har tillämpats i flera länder bl.a. i Japan, USA, Sverige och resultaten har varit goda. Arbetstillfredsställelsen, klienttillfredställelsen och kostnadseffektiviteten har ökat. Modellen testas i två försökskommuner i Finland. Sibbo är en av försökskommuner.
28.02.2018

Språkbadsundervisningen utökas i Sibbo – ansökningstiden pågår 1.3–31.3.2018

Språkbad är en undervisningsmetod där barnen lär sig ett främmande språk genom att lyssna och använda det nya språket i vardagen, både i daghemmet och senare i skolan. I Sibbo är språkbadets undervisningsspråk svenska.

Arkiv

2020 (192)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)