RSS
19.11.2018

Det förnyade huvudbiblioteket har öppnat

Det förnyade huvudbiblioteket och det nya Café Emilie har öppnat idag (19.11). Välkommen!
19.11.2018

Bussterminalen på Stora Byvägen i Nickby tas i bruk

Den nya bussterminalen på Stora Byvägen blir färdig i november. Hållplatserna vid Nickby terminal tas i bruk från och med måndagen den 19 november 2018.
16.11.2018

HRT servicepunkten i Nickby stänger 12 fredagen 16.11.2018

HRT servicepunkten i Nickby, Sockengården stänger 12 på fredagen 16.11.2018. Övrig kundtjänst är normalt öppen till klockan 14. Vi flyttar till Bibliotekets utrymmen och öppnar där 19.11. klockan 8.00
15.11.2018

Nu inleds andra skedet av saneringsarbeten på Stora Byvägen

Gatuarbeten förknippade med det andra saneringsskedet av Stora Byvägen börjar enligt planerna i november 2018. Genomfart på Stora Byvägen kommer att vara tillåtet trots byggarbetet. Saneringen/gatuarbetet pågår fram till våren 2019.
14.11.2018

Enkät för inflyttade

Päijänne-Tavastlands förbund meddelar: Päijänne-Tavastlands förbund genomför en enkät på internet i slutet av 2018 i sju finländska kommuner (t.ex. i Sibbo) för invånare som flyttat till kommunen under de senaste fem åren (2013 eller senare). Enkäten förklarar hurdana föreställningar nyligen inflyttade har av sina hemkommuner och vilka faktorer som står bakom bytet av hemkommun.
13.11.2018

Sibbo kommun erbjuder halkskydd till alla Sibbobor över 70

Sibbo kommun erbjuder även i år gratis halkskydd för skorna till alla Sibbobor som fyllt 70 år och dem som fyller 70 på vårvintern 2019. Utdelningen av halkskydd startar onsdagen den 21.11.2018.
08.11.2018

Vardagsinteraktion mellan en social robot och de äldre undersöktes i boendeenheten Aftonrodnad i Sibbo

– Hej Ritva! Vill du göra mig sällskap på en musikresa? Frågan ställs av roboten Pepper och riktas till Ritva Hildén, som bor i stödboendeenheten Aftonrodnad i Sibbo. Svaret blir ja.

Arkiv

2020 (195)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)