RSS
02.09.2019

Landskapsarbetet i Sibbostrand håller på att bli färdigt

Trivseln i Sibbostrand har förbättrats under sommaren genom färdigställandet av landskapet. Man har bland annat att anlagt ett parkeringsområde, samt en äng med stenmjölsbelagda stigar och planterat buskar i området. Den bortre ändan av hamnbassängen har stenbelagts och man har strävat efter att tydligare skilja åt boendet och hamnfunktionerna.