RSS
02.09.2020

Sibbo kommun satsar på friluftsliv

Det har byggts mera spångar på stigarna i Söderkulla. Motionsspåret i Nickby har fått ledbelysning och friluftskartorna har förnyats. Under den senaste tiden har Idrottstjänster vidtagit flera åtgärder för att förbättra friluftslederna såväl i Söderkulla som i Nickby.
Taggar: idrott
27.08.2020

Kaféverksamheten i Nickby social- och hälsostation

Sibbo kommun har beslutat att kaféverksamheten i Nickby social- och hälsostation ska skötas av en företagare. Alla som är intresserade av att sköta kaféverksamheten i Nickby social- och hälsostation ska skicka in en fritt formulerad affärsverksamhetsplan senast 21.09.2020.
26.08.2020

Parkeringen vid gamla Sockengården i Nickby har omorganiserats

Parkeringen vid gamla Sockengården (Stora Byvägen 18) har omorganiserats. De parkeringsplatser som blivit lediga har delats ut på nytt. Utgångspunkten var att säkerställa en tillräcklig mängd parkeringsplatser för anställda som jobbar i och kunder som besöker verksamhetsställena på området. Både biblioteket och Nickby daghem har fått fler kundparkeringsplatser. En del av parkeringsplatserna är fortfarande reserverade för personalen under vardagar.
26.08.2020

Barn med luftvägsinfektioner - när får man delta i småbarnspedagogiken eller gå till skolan

Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppdaterade sina anvisningar om barn med luftvägsinfektioner 25.8.2020. THL:s anvisningar följs inom småbarnspedagogiken och i skolorna i Sibbo kommun.
Taggar: skolor
25.08.2020

Skolskjutsprinciperna i Sibbo kommun har ändrats beträffande klassificeringen av farliga vägar – Kontrollera ditt barns skolväg och ansök om skolskjuts vid behov

Skolskjutsprinciperna inom den grundläggande utbildningen i Sibbo kommun har ändrats. Skolvägarnas säkerhet i Sibbo bedöms nu enligt rekommendationerna i programmet Koululiitu. Till följd av ändringen kan en elev som tidigare inte varit berättigad till skolskjuts nu beviljas skolskjuts till sin egen närskola. Vårdnadshavarna kan kontrollera klassificeringen av barnets skolväg på kartan som finns på kommunens webbplats sibbo.fi och vid behov ansöka om skolskjuts.
Taggar: skolor
21.08.2020

Vårdlandskapsturné i östra Nyland onsdag 26 augusti – följ med på webben

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru samt kommunminister Sirpa Paatero besöker östra Nyland den 26 augusti klockan 9–11 och presenterar de planer som finns för förnyandet av social- och hälsovården samt räddningstjänsterna.
20.08.2020

Sibbo börjar dela ut munskydd till mindre bemedlade invånare 24 augusti

Sibbo kommun börjar dela ut munskydd till mindre bemedlade invånare måndagen den 24 augusti 2020. Utdelningen sker vid kommunens kundbetjäningsställen SibboInfo, församlingarnas pastorskanslier och Söderkulla kyrka. Munskydden är engångsmunskydd. Munskydden är avsedda för invånare som upplever att de på grund av sin ekonomiska situation inte kan skaffa dem själva, och som behöver munskydd i situationer där närkontakter inte kan undvikas. Andra invånare ska själva skaffa och betala sina munskydd.

Arkiv

2020 (255)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)