RSS
03.11.2017

Störningar i trafiken på Kyrkängsvägen i Kyrkoby

På grund av saneringssarbeten på vattenledningsnätet är Kyrkängsvägen avstängd vid Kyrkängsvägen 9 – 11 under tiden 3-8.11.2017.
01.11.2017

Svenska Dagen fest 6.11.2017

Svenska Dagen festen i Sibbo hålls i år i Nickby Hjärta
31.10.2017

Paviljongerna som beställts till Talman koulu försenas

Paviljongerna som beställts som tillfälliga lokaler för Talman koulu försenas på grund av orsaker som beror på leverantören. Paviljongernas leverantör har meddelat att man kan leverera paviljongerna först strax före jul. Det här innebär att skolan startar i paviljongerna efter skolans julledighet.
Taggar: skolor
27.10.2017

Förskoleundervisningen fortsätter vid Gumbostrands och Salpar skola – kortare jourtider för småbarnsfostran

Det tvååriga försöket med förskoleundervisning fortsätter vid Gumbostrands och Salpar skola under läsåret 2018-2019.
26.10.2017

Keravan Energia meddelar: Granskare av elnätet rör sig i södra Sibbo

Vi granskar regelbundet vårt elnät för att bedöma dess skick. Nu står granskningen av södra Sibbos elnät i turen.
26.10.2017

Tjänsterna för barn, unga och familjer utvecklas nu - Berätta vad som är viktigt för dig!

I Nylandsregionen pågår just nu regeringens ändringsprogram LAPE, som ska utveckla tjänsterna för barn, unga och familjer. Målet är att erbjuda barn, unga och familjer rätt service i rätt tid, samtidigt som barnens, de ungas och familjernas individuella behov tas i beaktande.
24.10.2017

Förskoleundervisning kan ske i privat regi i Sibbo

Den lagstadgade förskoleundervisningen kan ske i privat regi i Sibbo från och med 1.8.2018.
24.10.2017

Sibbo huvudbibliotek är stängt på torsdag 26.10.2017

Sibbo huvudbibliotek är stängt på torsdag 26.10 på grund av personalens fortutbildning. Söderkulla bibliotek är öppet som meröppetbibliotek.

Arkiv

2020 (195)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)