RSS
25.10.2018

HRT meddelar: Byte av resekort har börjat – gamla resekort ska bytas ut mot nya HRT-kort eller HSL-appen

Den som använder resekort behöver byta ut sitt gamla kort mot det nya HRT-kortet eller mot HSL-appen. De nuvarande resekorten slutar att fungera när HRT tar de nya zonerna i bruk nästa vår. I HRT:s och kommunernas serviceställen börjar kortbytet den 23 oktober och hos återförsäljare den 25 oktober.
25.10.2018

Pyssel och paus vid julen 24.11 kl. 10-16, ansökningar senast 31.10.2018

Plats: Banstugan i Nickby, Stora Byvägen 38, 04130 Sibbo
23.10.2018

Symtomenkätens resultat normala i Nickby Hjärta

Våren 2018 fick eleverna i Nickby Hjärta svara på en inneluftenkät som gjordes av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Enkätens resultat har nu blivit färdiga. Resultaten visar att eleverna i både Kungsvägens skola och i Sipoonjoen koulu upplever i sin helhet lika mycket symtom som eleverna i övriga finländska högstadieskolor och gymnasier.
23.10.2018

Det förnyade huvudbiblioteket öppnar snart

Sibbo huvudbibliotek öppnar snart sina dörrar efter renoveringen. Det förnyade biblioteket är nu nästan klart och öppnar för kunderna måndag 19.11.2018. Före det är biblioteket i Nickby helt stängt i två veckor, 5-18.11.2018. Söderkulla bibliotek är öppet som normalt.
18.10.2018

Sibbo kommuns tjänster påverkas inte av JHL-strejk

Fackförbundet JHL har meddelat att förbundet arrangerar en politisk strejk 22.10–23.10.2018. Sibbo JHL har meddelat att den deltar inte i strejken. Enligt de uppgifter vi har nu påverkas inte Sibbo kommuns tjänster av en eventuell JHL-strejk.
16.10.2018

Avbrott i vattendistributionen i fastigheterna på området Södra Paipis och möjliga förändringarna i vattentrycket på områden Borgby och Herrgårdsbrinken 18.10 kl. 9-13

På grund av arbeten på vattenledningsnätet är vattnet avstängt i fastigheterna på området södra Paipis torsdagen 18.10.2018 kl. 9.00 – 13.00. Förändringar i vattentrycket kan förekomma på områden Borgby och Herrgårdsbrinken under arbeten.
15.10.2018

Budgetförslag: Sibbo kommuns budget 2019 visar överskott – hårda investeringstakten fortsätter

Sibbo kommuns budgetförslag för år 2019 har färdigställts. Det föreslås att kommunalskattesatsen bibehålls på 19,25 procent, även fastighetsskattesatserna bibehålls. Kommunstyrelsen behandlar budgeten 2019 och ekonomiplanen 2019–2021 vid sitt budgetseminarium 22–23.10.2018. Fullmäktige inleder behandlingen 12.11.2018.

Arkiv

2020 (195)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)