RSS
22.10.2019

Tretton sökte tjänsten som bildningsdirektör i Sibbo

Ansökningstiden för tjänsten som bildningsdirektör i Sibbo kommun har gått ut. Sammanlagt 13 personer sökte tjänsten som bildningsdirektör. Tjänsten var offentligt ledigförklarad 30.9–21.10.2019.
18.10.2019

HRT meddelar: Justeringar i tidtabellen och rutten för linje 992 från måndag 21.10

Det görs ändringar i rutten och tidtabellen för linje 992 från den 21 oktober. Linje 992 kör i Söderkulla via Fröken Miilis terminal och via Lärdomsvägen.
17.10.2019

Lättrafikled mellan Nickby och Nissbacka öppnades festligt

En lättrafikled mellan Nickby och Nissbacka har skapat ungefär 7 kilometer ny gång- och cykelväg till Sibbo och förbättrat trafiksäkerheten längs Jokivarsivägen som har livlig trafik. Invigningsfesten för den nya leden har firats idag (17.10).
17.10.2019

Främmande arter och trädgårdsavfall röjs i skogen i Hansas på fredag

Sibbo kommun och PNO Finland röjer tillsammans främmande arter och trädgårdsavfall som kastats i skogen i Hansas fredagen den 18 oktober 2019. Talkot ordnas i skogsområdet bredvid Hjortrongränden 9 med början klockan 9.00. Målet är att bekämpa främmande arter och städa upp det allmänna skogsområdet.
17.10.2019

Avbrott i vattendistributionen över i Eriksnäs, Kalkstrand och Kitö - Vattenläckaget har reparerats

På grund av söndrat vattenledning av en entrepenör var vattnet avstängt och/eller låg vattentryck i Eriksnäs, Kalkstrand och Kitö idag.
17.10.2019

Invigning av gång- och cykelvägen mellan Nickby och Nissbacka i Nickby, Sibbo 17.10.2019

Sibbo kommun ordnar en invigningsfest för att fira den nya gång- och cykelvägen mellan Nickby och Nissbacka. Tillställningen är öppen för alla kommuninvånare och hålls på det nya anslutningsparkeringsområdet vid rondellen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen 17.10.2019 kl. 17–19. Samtidigt firas också den nya rondellen som nu har blivit färdig. I rondellen kan man beundra ståtlig Sibbokonst med naturtema. Sibbo kommun vill också varmt tacka markägarna som bor i närheten av gång- och cykelvägen för ett gott samarbete!
16.10.2019

Svarstiden för enkäten om sommarunderhållet har gått ut

Svarstiden för enkäten om sommarunderhållet av gator och grönområden har gått ut. Enkätens resultat publiceras i december 2019.
15.10.2019

De nya anslutningsparkeringarna vid Stora Byvägen och Mårtensbyvägen kan nu användas

Den nya anslutningsparkeringen vid Stora Byvägen har tagits i bruk, och även anslutningsparkeringen vid Mårtensbyvägen är färdig. Tack vare de nya anslutningsparkeringarna finns det nu rikligt med parkeringsplatser för bilister, motorister och cyklister vid kollektivtrafiklederna i Nickby.

Arkiv

2020 (259)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)