RSS
24.09.2018

Uppmaningen att koka vatten i Söderkulla centrum och vid Tasträsk har upphävts

Mat- och dricksvattnet behöver inte kokas längre i Söderkulla centrum och vid Tasträsk. Uppmaningen att koka vattnet gavs förra veckan när det på torsdag (20.9.2018) hade konstaterats att det förekommer bakterier som tyder på ytvattenkontamination i ett prov som hade tagits från Söderkulla vattentorn. Myndigheten upphävde uppmaningen idag. Kranvattnet kan igen användas normalt på området.
24.09.2018

Övertids- och skiftbytesförbud kan påverka daghemmens verksamhet i Sibbo under tiden ons. 26.9.- fre. 28.9.2018

Som en åtgärd för regeringens handlingar har fackförbunden tex. Jyty, Super, Talentia och Tehy informerat sina medlemmar om ett övertidsförbud och förbud att byta skift. Övertids- och skiftbytesförbudet kan påverka daghemmens verksamhet i Sibbo.
21.09.2018

Uppmaningen att koka mat- och dricksvattnet gäller fortfarande i Söderkulla centrum och vid Tasträsk i Sibbo

Mat- och dricksvattnet ska fortfarande kokas i Söderkulla centrum och vid Tasträsk i Sibbo. Orsaken är att det i går (20.9.2018) hittades bakterier i vattenprover tagna i vattentornet och vattennätet i Söderkulla. Bakterierna tyder på en förorening av ytvattnet. Vattenproverna visar inga spår av bakterier som härstammar från avföring.
21.09.2018

Vill du ta emot Sibbo Vattens infomeddelanden i fortsättningen? – Lägg till ditt nummer i varningstjänsten UMS

Sibbo Vatten använder varningstjänsten UMS för att skicka textmeddelanden till sina kunder. Tjänsten användes senast torsdagen den 20 september 2018, då invånare i Söderkulla och Tasträsk fick textmeddelanden där de uppmanades att koka dricksvatten. Alla de kunder vars uppgifter finns i systemet och vars telefonabonnemang är registrerad under en adress på det drabbade området fick ett meddelande.
20.09.2018

VATTEN SOM ANVÄNDS TILL MATLAGNING ELLER SOM DRICKSVATTEN SKA KOKAS FÖRE ANVÄNDNING I SÖDERKULLA CENTRUM OCH I TASTRÄSK I SIBBO!

Myndigheterna har upptäckt bakterier som tyder på ytvattenkontamination i prover som har tagits från vattentornet och vattennätet i Söderkulla i Sibbo. Undersökningarna pågår fortfarande. Hälsotjänsterna har inte konstaterat någon ökning av antalet sjukdomsfall på grund av magsjuka.
20.09.2018

Verksamhetsspråket i Nickby Hjärtas daghem och alternativa sätt att ordna småbarnspedagogik i Norra Paipis behandlas i bildningsutskottet

Bildningsutskottet i Sibbo kommun behandlar verksamhetsspråket i Nickby Hjärtas daghem och alternativa sätt att ordna småbarnspedagogik i Norra Paipis vid sitt möte måndagen den 24 september 2018.

Arkiv

2020 (195)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)