RSS
28.12.2011

Planläggningsprogram 2012-2015

Planläggningsprogram 2012-2015 godkändes av kommunstyrelsen 13.12.2011.
28.12.2011

Generalplanen Sibbo 2025 har vunnit laga kraft

Fullmäktige i Sibbo godkände Generalplan för Sibbo 2025 15.12.2008. Ett flertal besvär har anförts över fullmäktiges beslut dels till Helsingfors förvaltningsdomstol och dels till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har undersökt ärendet och 23.12.2011 beslutat förkasta alla besvär över planen. Generalplanen Sibbo 2025 har således vunnit laga kraft.
27.12.2011

VATTENDISTRIBUTIONEN FUNGERAR NORMALT I SIBBO, TRÄSKÄNDA, KERVO OCH TUSBY

Tusbynejdens vattenverk har under natten åtgärdat problemen med vattendistributionen. Vattennivån i vattentornen på området är nu i stort sett normal och vattendistributionen fungerar. Avvikelser i vattenkvaliteten kan ännu förekomma på grund av ändringar som skett i strömningsriktningarna.
26.12.2011

PROBLEM MED VATTENFÖRSÖRJNINGEN I SIBBO, TRÄSKÄNDA, KERVO OCH TUSBY

Elavbrotten som började på förmiddagen 26.12.2011 har medfört funktionsproblem för Tusbynejdens vattenverk. Under kvällen kan avbrott i vattendistributionen förekomma i olika delar av området. Läget är värst i Söderkulla i Sibbo och i Jokela i Tusby.
22.12.2011

God Jul och Gott Nytt År!

Sockengården stängs to 22.12. kl. 15.30 och är stängd fre 23.12.
22.12.2011

Nya vattengymnastikgrupper börjar våren 2012

Sibbo kommuns Idrotts- och ungdomstjänster kan erbjuda seniorer och personer med problem i stöd- och rörelseorganen nya vattengymnastikgrupper i Ingmans simhall i Massby med början i februari.
20.12.2011

Sibbo kommuns representanter träffar kommunministerns statssekreterare Anna-Kaisa Ikonen

Kommundirektören, fullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande i Sibbo kommun träffar förvaltnings- och kommunministerns politiska statssekreterare Anna-Kaisa Ikonen på onsdagen 21.12.2011 för att diskutera hur kommunreformen påverkar Sibbo. Härvid diskuteras bl.a. språkfrågor, utvecklandet av metropolområdet och förbättrandet av den kundinriktade servicen.
20.12.2011

Granskat planutkast till behandling i kommunerna i början av året

Ett planutkast till Östersundom kommuners gemensamma generalplan och beredningsmaterialet fanns till påseende våren 2011. De gav upphov till mycket åsikter och ställningstaganden utgående från vilka planerna har granskats. Arbetet fortsätter och målet är att det granskade utkastet till generalplanen ska behandlas av beslutsfattarna i Helsingfors, Sibbo och Vanda i början av 2012.

Arkiv

2020 (291)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)