RSS
28.12.2012

Nya öppettider för HRT:s biljettförsäljningsställen i Nickby och Söderkulla fr.o.m. 1.1.2013

I fortsättningen servicestället i Söderkulla bibliotek säljer resekort försedda med personuppgifter samt laddningar under måndagar kl. 14–18 och servicestället i Sibbo huvudbibliotek under tisdagar–torsdagar kl. 14–18.
27.12.2012

Redan 500 gillar Sibbo kommuns Facebook-sidor

Bekanta dig med Sibbe-maskotens sidor och gilla. Du får aktuellt och lokalt information om Sibbos händelser.
24.12.2012

Nyårsfyrverkeri 31.12.2012 kl. 18.00

Fyrverkeriet skjuts från gångvägen mellan Nybrovägen och Nickbyvägen.
21.12.2012

Omfattande guide om kulturmiljöer i Helsinforsregionen

En ny guidebok om 2 000 kulturhistoriskt värdefulla objekt i Nyland har utkommit.
19.12.2012

Sibbo har varit med i en ett omfattande forskningsprojekt (ARTTU)

Inom ramen för kommun- och servicestrukturen har 40 finländska kommuner undersökts under åren 2007–2012. Sibbo har hört till de s.k. ARTTU-kommunerna.
18.12.2012

Vattenavbrott i Söderkulla 18.12.2012

Läckagen vid Massbyvägen har blivit lokaliserat och isolerad. Störningen bland annat tömde tillfälligt vattentornet i Söderkulla och orsakade en tillfällig kvalitetstörning inom hela Söderkulla område.
18.12.2012

Priskorrigeringarna för 2013 får liten inverkan på avfallsavgifterna

Medan underhållskostnaderna för bostadsfastigheter har stigit i allmänhet, har avfallsavgifterna hållits nästan oförändrade. Hushållens största avfallskostnad, avgiften för tömning av blandavfallskärlet, förblir oförändrad. Det blir en liten höjning av ekoavgiften för permanenta bostäder om 0,25 €/månad.

Arkiv

2020 (295)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)