RSS
31.08.2017

Motionskiosken i Nickby

Motionskiosken, en ny verksamhet kör igång vid Allaktivitetshallen.
31.08.2017

Efterfrågan på stadsboende ökar i KUUMA-kommunerna

Glest boende i egnahemshus har fått utmanare då invånarna i Huvudstadsregionens kranskommuner, de så kallade KUUMA-kommunerna, drömmer om hur de vill bo. En invånarenkät som genomfördes inom projektet KUUMA-boende 2040 avslöjade att det vid sidan av boende i egnahemshus, vilket är typiskt för kommunerna, också finns intresse för stadsaktigt boende i flervåningshus och kompaktare boende i småhus. Enligt en statistisk granskning som gjordes inom projektet har volymen för byggande av egnahemshus klart sjunkit i regionen under åren 2006–2016 medan byggandet av flervåningshus har ökat.
30.08.2017

SILMU meddelar: Nu är det dags att för första gången ansöka om FYRKKA

Ansökningstiden slutar 31.10.2017. Finansiering kan sökas till projekt som ungdomarna själv planerat och vilka förverkligas av dem. Projekten kan förverkligas på SILMU rf:s verksamhetsområde.
29.08.2017

Lättrafikleden mellan Nickbyvägen och Nybrovägen tas ur bruk

Den gamla lättrafikleden som förbinder Nickbyvögen med Nybrovägen tas ur bruk 30.8.2017. Där trafikleden går nu kommer man att bygga bostäder. Ersättande rutter kan ses på den bifogade bilden.
29.08.2017

Ögonbottenscreeningen i Sibbo görs i fortsättningen av HNS-Bilddiagnostik

Observera att det inte längre kommer en kallelse hem med tidpunkt för screeningen. Tiden bokas via HNS-tidsbeställning antingen per telefon eller internet.
25.08.2017

Glädje ur solrosor och havre – får fritt plockas i Sibbo Ådal

Solrosorna har redan börjat blomma och det är fritt fram att plocka av dem i Ådalen på kommunens solrosåker.
25.08.2017

Eventuella störningar i kommunens telefonförbindelser

På grund av problem i Telias telefonnät kan telefonsamtalen brista. Vi beklagar eventuella störningar. Telia arbetar på att lösa problemet.
23.08.2017

Kaninerna och morötterna i Nickby finns nu på världskartan!

”Turvapaikka” (fristad) är en installation skapad av Pekka och Mari Paikkari. Den omfattar tre trafikrondeller i Nickby centrum inom synhåll från varandra. Betraktaren kan fundera på om betongkaninerna och -morötterna är på väg upp eller ner.

Arkiv

2020 (195)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)