RSS
28.02.2018

Självstyrande arbetsteam – fungerar den holländska modellen inom hemvården i Finland?

Arcada har startat ett forskningsprojekt om självstyrande arbetsteam inom hemvården. Den självstyrande organisationsmodellen ”Buurtzorg” är ursprungligen utvecklad i Holland för hälsovårdsorganisationer. Modellen har tillämpats i flera länder bl.a. i Japan, USA, Sverige och resultaten har varit goda. Arbetstillfredsställelsen, klienttillfredställelsen och kostnadseffektiviteten har ökat. Modellen testas i två försökskommuner i Finland. Sibbo är en av försökskommuner.
28.02.2018

Språkbadsundervisningen utökas i Sibbo – ansökningstiden pågår 1.3–31.3.2018

Språkbad är en undervisningsmetod där barnen lär sig ett främmande språk genom att lyssna och använda det nya språket i vardagen, både i daghemmet och senare i skolan. I Sibbo är språkbadets undervisningsspråk svenska.
28.02.2018

Uppbådsgranskningarna för 2000 födda inleds i april i Sibbo

Hälsogranskningen omfattar två besök - ett hos hälsovårdaren och ett hos läkaren.
27.02.2018

Drömmarnas inlärningslandskap

Sibbo kommun deltar i konferensen ITK2018 om interaktiv teknik i skolundervisningen 11-13.4 i Aulanko, Tavastehus.
26.02.2018

Meddelande om avbrott i vattendistributionen i Tallmo

På grund av reparation av vattenläckage på vattenledningsnätet är vattnet avstängt i en del av fastigheterna i Tallmo. Avbrottet gäller följande områden: - Satotalmavägen - Tallmobågen, del av - Mårtensbyvägen, del av
20.02.2018

Inbjudan för serviceproducenter till informations- och diskussionsmöte: Upphandling av kostservicens mattransporter

Sibbo kommun bjuder in serviceproducenter till ett diskussionsmöte om upphandlingen torsdagen 1.3.2018 kl 13-15.00. Mötet ordnas i Sockengården i Nickby på adressen Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo.
19.02.2018

NTM-centralen meddelar: I Sibbo renoveras bron över gångtunneln i Söderkulla

Renoveringsarbetena av gångtunneln i Söderkulla (U-1426) orsakar trafikarrangemang på förbindelseväg 11689 i Sibbo. Arbetet inleds i februari 2018 och är klara vid utgången av juli 2018.
16.02.2018

HSS Media och Sibbo kommun har lanserat en ny bloggportal

Sibbo kommun vill komma närmare kommuninvånaren genom att utveckla både den interna och den externa marknadsföringen och kommunikationen. Tillsammans med HSS Media har kommunen nu skapat en helt ny digital mötesplats för kommuninvånarna i Sibbo.

Arkiv

2020 (192)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)