RSS
27.04.2018

Respons och utvecklingsidéer för skötsel av grönområden, allmänna områden och gatorna via en invånarenkät

En enkät riktad till invånarna om skötseln av kommunens grönområden och allmänna områden var öppen 19.12.2017 –15.1.2018. Enkäten fick sammanlagt 135 svar och rikligt med öppna svar, som kommer att fungera som utgångspunkt när vi planerar skötseln och underhållet.
26.04.2018

Invånarkväll angående förslaget till servicenätplan på Festsalen 14.5.2018 kl. 18–20

Vid invånarkvällen presenteras förslaget till ny servicenätplan för bildningsväsendet.
26.04.2018

Solenergi till hem och stuga -invånarkväll i Sibbo

Möjligheterna att utnyttja solenergi i små-, hög- och radhus samt på stugor har utvecklats under de senaste åren!
25.04.2018

Reservering/ hyrning av ungdomsutrymmen

Ordinarie turer i ungdomsutrymmen för hösten 2018 - våren 2019. Ansökningstiden 2.5. - 27.5.2018.
24.04.2018

Viljeyttringen påverkar Sibbos småbarnspedagogiks tjänster på onsdagen 25.4.2018

Stridsåtgärderna som gäller småbarnspedagogiken sprider sig till hela Nylands område.
23.04.2018

Söderkulla Info och HRTservicepunkt stängt denna vecka

Söderkulla Info och HRT servicepunkt har stängt 24.4. och 25.4. Nickby Info och HRT servicepunkt är öppet båda dagarna.
23.04.2018

Sibbo och Lembois ”digisparrar” varandra i framtiden

Sibbo kommun och Lembois kommun gör nu samarbete för att utveckla digitalisering. Kommunerna samarbetar och sparrar varandra bland annat med att genomföra digitala projekt samt att ta i bruk nya verksamhetssätt och teknologier.