RSS
31.07.2018

Rosk´n Roll meddelar: Plastinsamling hemma på gården

Finländarna är mycket ivriga då det gäller att sortera och återvinna plast. Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten svarar mot invånarnas önskemål genom att från och med oktober ordna med frivillig fastighetsspecifik återvinning av förpackningsplast inom verksamhetsområdet i östra och västa Nyland.
30.07.2018

Avbrott i vattendistributionen i fastigheterna på områden Hansas och Söderkulla Gård 1.8.-2.8.

På grund av arbeten på vattenledningsnätet är vattnet avstängt i fastigheterna på områden Hansas och Söderkulla Gård.
30.07.2018

Sköt om bra hygien på badstränderna

När vädret är varmt går många till stranden och badar. Varmt väder och en stor människoskara ökar sannolikheten för sjukdomar som smittas via badvattnet.
29.07.2018

Silverpilar fälls vid Stora Byvägen

De silverpilar som i nuläget växer mellan Sockengårdens parkeringsplats och Stora Byvägen fälls när man sanerar gatan och bygger en ny bussterminal i Nickby. Dessa träd är i dåligt skick och utgör därmed en risk för säkerheten, vilket är den mest centrala orsaken till att avlägsna dem. Träden fälls måndagen den 30 juli.
26.07.2018

Trafiken till Daghemmet Miili och Nickby daghem löper normalt trots byggandet

Byggarbetsplatserna på Miilis område och på Nickby Hjärtas område har framskridit med full fart under sommaren.
26.07.2018

Sibbobor fick säga sitt i en skogsenkät: Sibbo och skogar hör tätt ihop

En enkät riktad till Sibbobor hade som syfte att utreda de åsikter och attityder som invånarna har i anknytning till vården av kommunens skogar i framtiden. Enkäten var öppen 1.3–22.3.2018. Sammanlagt 238 personer svarade på enkäten. Den fick även rikligt med öppna svar. Svaren kommer att utnyttjas när man planerar principerna för vård och skötsel av kommunens skogar.
26.07.2018

Misstanke om sjöskabb vid Molnträsk badstrand – Hindrar inte från att simma

På basen av en kundkontakt misstänker man att det förekommer sjöskabb vid Molnträsk badstrand. Efter att man simmat är det skäl att duscha och torka sig med en grov handduk. Mera om sjöskabb: www.terveyskirjasto.fi -> järvisyyhy
25.07.2018

Misstankar om sjöskabb i Molnträsk

Här kan du läsa om skabben:

Arkiv

2020 (195)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)