RSS
29.10.2018

Det gemensamma projektet i syfte att inleda persontågtrafik mellan Kervo och Nickby framskrider

Sibbo kommun och Kervo stad fortsätter att bereda järnvägsprojektet i samarbete med Helsingforsregionens trafik (HRT). Dessutom ansöker Sibbo kommun och Kervo stad om att delta i Trafikverkets pilotprojekt för att utveckla tågtrafiken.
28.10.2018

Stora Byvägen i Nickby är helt avstängd för trafik vid järnvägens plankorsning 6–9.11.2018

Kreate Ab och Sibbo kommun meddelar: En ny järnvägsbro byggs i Nickby. På grund av byggarbetet stängs Stora Byvägen helt för trafik vid järnvägens plankorsning i oktober. Stora Byvägen är alltså avstängd mellan Bubbisvägen och Stationsvägen 6–9.11.2018.
25.10.2018

HRT meddelar: Byte av resekort har börjat – gamla resekort ska bytas ut mot nya HRT-kort eller HSL-appen

Den som använder resekort behöver byta ut sitt gamla kort mot det nya HRT-kortet eller mot HSL-appen. De nuvarande resekorten slutar att fungera när HRT tar de nya zonerna i bruk nästa vår. I HRT:s och kommunernas serviceställen börjar kortbytet den 23 oktober och hos återförsäljare den 25 oktober.
25.10.2018

Pyssel och paus vid julen 24.11 kl. 10-16, ansökningar senast 31.10.2018

Plats: Banstugan i Nickby, Stora Byvägen 38, 04130 Sibbo
23.10.2018

Symtomenkätens resultat normala i Nickby Hjärta

Våren 2018 fick eleverna i Nickby Hjärta svara på en inneluftenkät som gjordes av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Enkätens resultat har nu blivit färdiga. Resultaten visar att eleverna i både Kungsvägens skola och i Sipoonjoen koulu upplever i sin helhet lika mycket symtom som eleverna i övriga finländska högstadieskolor och gymnasier.
23.10.2018

Det förnyade huvudbiblioteket öppnar snart

Sibbo huvudbibliotek öppnar snart sina dörrar efter renoveringen. Det förnyade biblioteket är nu nästan klart och öppnar för kunderna måndag 19.11.2018. Före det är biblioteket i Nickby helt stängt i två veckor, 5-18.11.2018. Söderkulla bibliotek är öppet som normalt.
18.10.2018

Sibbo kommuns tjänster påverkas inte av JHL-strejk

Fackförbundet JHL har meddelat att förbundet arrangerar en politisk strejk 22.10–23.10.2018. Sibbo JHL har meddelat att den deltar inte i strejken. Enligt de uppgifter vi har nu påverkas inte Sibbo kommuns tjänster av en eventuell JHL-strejk.

Arkiv

2020 (195)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)