RSS
28.03.2019

Hemmaröstning i riksdagsvalet 2019

Hemmaröstningen ordnas under förhandsröstningen den 3–9.4.2019. En röstberättigad kan välja hemmaröstning ifall hans eller hennes rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett röstningsställe.
27.03.2019

Avbrott i vattendistributionen i Söderkulla Tallbacka 28.3 kl. 22-00

På grund av saneringsarbeten på vattenledningsnätet är vattnet avstängt i en del av fastigheterna i Söderkulla Tallbacka (se karta) på torsdag 28.3.2019 kl. 22.00 – 00.00.
27.03.2019

Förslag till bokslut: Sibbo kommuns bokslut för år 2018 visar överskott

Av kommunstyrelsens förslag till bokslut framgår att Sibbos ekonomiska resultat för år 2018 var positivt. Resultatet för kommunens räkenskapsperiod 2018 var 0,2 miljoner euro och överskottet var 1,5 miljoner euro. Årsbidraget var 7,8 miljoner euro. Sibbo uppvisar ett positivt resultat redan för fjärde året i rad. Kommunstyrelsen behandlade bokslutet på sitt möte tisdag 26.3.2019.
26.03.2019

Öppnandet av järnvägsspåret från Kervo till Nickby för passagerartrafik har blivit vald till en av de järnvägstrafikprojekt som genomförs i Nyland på 2020-talet

Öppnandet av järnvägsspåret från Kervo till Nickby för passagerartrafik tog ett stort kliv framåt idag 26.3.2019. Styrelsen för Helsingforsregionens trafik HRT fattade beslut om att inkludera projektet i den strategiska planen för markanvändning, boende och trafik (MBT 2019) som genomförs i huvudstadsregionen under nästa årtionde.
25.03.2019

INFO Söderkulla är stängd tisdagen 25.3.2019.

Vår kundtjänst i Söderkulla är stängd tisdagen 26.3.2019 pga av personalbrist. Onsdagen 27.3.2019 håller vi öppet i normal ordning klockan 10-13 och 13.30-18. Beklagar missödet!
25.03.2019

Felaktiga förfallodagar i mun- och tandvårdens fakturor

På grund av en systemstörning har några mun- och tandvårdens fakturor felaktiga förfallodagsmärkningar. Till exempel på måndagen 25 mars har det gått ut en del fakturor från Sibbo kommun i vilka förfallodagen är redan 1.4.2019.
25.03.2019

Rosk´n Roll meddelar: Plaståtervinning till en vana

Sedan separatinsamlingen av förpackningsplast inleddes i Finland år 2016 har många finländare börjat sortera och återvinna plast. Konsumenter som vill lämna in sina plastförpackningar till återvinning har flera olika alternativ beroende på bostadsort och boendeform.
19.03.2019

Uppbådsgranskningarna inleds under april

Uppbådsgranskningarna för 2001 födda inleds under april i Sibbo. Granskningen omfattar två besök - ett hos hälsovårdaren och ett hos läkaren.

Arkiv

2020 (259)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)