RSS
30.04.2019

Rosk'n Roll meddelar: De fusionerade avfallsbolagen nådde bra resultat

Rosk'n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab uppnådde bra ekonomiska resultat föregående räkenskapsperiod. Tack vare resultaten behöver man inte höja de mest centrala avfallsavgifterna för kommuninvånarna. Bolagens resultat från föregående år gör det möjligt att finansiera de betydande investeringarna i avfallshanteringen under innevarande år. Rosk'n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab fusionerades vid årsskiftet.
26.04.2019

Stads- och kommundirektörerna i Nyland: Social- och hälsovårdstjänsterna i Nyland bör reformeras på kommunbasis

Alla 26 nyländska kommuner och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har en gemensam uppfattning om hur reformen av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta i området. Reformen bör fortsätta på kommunbasis och bygga på frivillighet. Kommunernas ledning har efter förhandlingar kommit fram till en modell enligt vilken Nyland föreslås bli indelat i fem områden, som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå:
26.04.2019

Tillfällig flytt av barnen på gruppfamiljedaghemmet Pikkupirtti

Antalet barn på gruppfamiljedaghemmet Pikkupirtti har minskat, och det finns under fem barn på daghemmet. Det finns inte heller för tillfället nya familjer intresserade av en dagvårdsplats på Pikkupirtti. På grund av det låga antalet barn och med tanke på barnens intresse flyttas verksamhet som ordnas i Pikkupirtti tillfälligt.
25.04.2019

Öppethållningstider under Valborg

Info Nickby har öppet tisd. 30.4. kl. 8.-14.00, onsd. 1.5. stängt och Info Söderkulla har öppet tisd. 30.4. kl. 10.-14.00, onsd. 1.5. stängt
24.04.2019

Gratis preventivmedel för under 20 åringar i Sibbo

Sibbo kommun börjar erbjuda gratis preventivmedel för alla under 20 år från och med den 1 maj 2019. Målet med gratis preventivmedel är att minska antalet aborter och könssjukdomar.
24.04.2019

HRT meddelar: HRT inför ett nytt zonsystem 27.4 – avvikelser i biljettförsäljning

HRT inför ett nytt zonsystem lördagen den 27 april: de nya zonerna A, B, C och D ersätter reseområden som baserat sig på kommungränserna. På grund av systemuppdateringar förekommer det en del avbrott i biljettförsäljningen när de nya zonerna tas i bruk.
24.04.2019

Sibbo kommun informerade NTM-centralen om sina vägprojekt och vägnätets skick

I början av april besökte företrädare för Sibbo kommun Nylands NTM-central (Närings-, trafik och miljöcentral) där de informerade centralen om kommunens viktigaste vägprojekt samt om vägnätets underhållsbehov i Sibbo. Till NTM-centralens uppgifter hör bland annat underhållet av landsvägar, vägprojekt samt trafiksäkerheten. Sibbo kommun för en ständig dialog med Nylands NTM-central och strävar på så sätt efter att främja vägprojekten och underhållet av vägnätet i Sibbo.
23.04.2019

KRETS inleder en ny utställningsserie inom nutidskonst i Sibbo

KRETS / KEHÄ är konstnärerna Corinna Helenelunds, Jaakko Pietiläinens och kurator Rickard Borgströms gemensamma projekt i fd. Nickby Sjukhus område. För att producera nya verk som relaterar till platsen har konstnärerna tagit historien om Nickby sjukhus som utgångspunkt och även forskat kring områdets arkitektur. Utställningen, som produceras av Sibbo kommuns Kulturtjänster, har öppet för allmänheten 11.5-29.6. 2019.
Taggar: kultur