RSS
30.03.2020

Rosk'n Roll meddelar: Avfallsstationerna övergår inte till sommaröppettider

På grund av coronaepidemin övergår Rosk’n Rolls avfallsstationer inte till sommaröppettider 1.4. Besöken på avfallsstationerna borde i denna situation för övrigt minimeras till besök som är absolut nödvändiga.
30.03.2020

Resultat på kundenkäten om sommarunderhållet av gator och grönområden

Sibbo kommuns enhet Gator och grönområden lät hösten 2019 genomföra en enkät om invånarnas nöjdhet med sommarunderhållet. Enkäten fick sammanlagt cirka 160 svar. Syftet med enkäten var att samla in information om hur nöjda invånarna är med sommarsäsongens underhållsåtgärder.
27.03.2020

Kommundirektören: Coronaviruset ska tas på allvar också i Sibbo

I Sibbo har det hittills konstaterats cirka trettio bekräftade fall av coronavirus, vilket är mer än genomsnittet i östra Nyland. Bland befolkningen är antalet insjuknade sannolikt betydligt högre. Det uppskattas att mängden personer som smittats med coronaviruset kan vara 20–30 gånger större än vad som konstaterats. Skillnaden beror på att bara en liten del av befolkningen testas. Till exempel personer med lindriga symtom testas i regel inte.
27.03.2020

Förslag till bokslut: Sibbo kommuns bokslut för år 2019 visar överskott

Av förslaget till bokslut för Sibbo kommun framgår att resultatet för räkenskapsperioden 2019 skulle bli -0,07 miljoner euro och överskottet 1,09 miljoner euro. Årsbidraget (inklusive Sibbo Vatten) skulle bli 5,4 miljoner euro.
26.03.2020

Hemsjukhuset erbjuder sjukhusvård hemma hos patienten

Det regionala hemsjukhuset för Östra Nyland inleder sin verksamhet 1.4.2020 i Borgå sjukvårdsområdet. Hemsjukhuset erbjuder områdets vuxna befolkning vård på sjukhusnivå hemma, som ett alternativ till avdelningsvård.
26.03.2020

En anställd inom hemvården i Sibbo kommun smittad av coronaviruset

En anställd inom hemvården i Sibbo kommun har bekräftats smittad av coronaviruset. Den anställda i fråga har inte utfört kundarbete efter 6.3.2020. Sibbo kommun fick veta om smittan 25.3.2020.
26.03.2020

Öppettiderna för telefontjänsten vid Sibbo hälsocentral och den brådskande mottagningen utvidgas – mun- och tandvården i Söderkulla stängs 30.3

Öppettiderna för telefontjänsten till öppenvårdsmottagningen och den brådskande mottagningen förlängs i Sibbo. Avsikten med de förlängda öppettiderna är att minska trycket på samjouren vid Borgå sjukhus och minska smittorisken. Mun- och tandvården koncentreras till Nickby från och med 30.3, och icke-brådskande mun- och tandvård erbjuds inte alls 30.3–30.4.2020. Avsikten är att minska smittorisken och frigöra personal för mera brådskande uppgifter.
26.03.2020

Wilma är ur bruk 26.3 kl. 16.45-18.00

Wilma-tjänsten är ur bruk på grund av systemuppdateringar i dag 26.3.2020 kl. 16.45-18.00.

Arkiv

2020 (81)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)