Blanketter

Blanketter som kan bifogas Lupapiste - ansökan
- plan för avloppssystemet
- anslutning till kommunalteknik
- hörande / samtycke av granne - alla lovtyper
- huvudplanerarens checklista
- redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall

 

Granskningsprotokoll som kan sättas in i Lupapiste
- ventilationen / FVA-arbetet
- rökkanal
- arbetsplatsdagbok (ekonomibyggnad och mindre tillbyggnad)
- avloppsvattensystemets granskningsprotokoll

 

Blankett för meddelande om byggnadens uppgifter
- meddelande om byggnadens uppgifter

Blanketter som fortfarande lämnas in till lovbehandling i pappersformat
- anhållan om förlängning av bygglovets giltighetstid
OBS! De här sätts inte i Lupapiste

 

Föråldrade blanketter, som används bara i undantagsfall (kontakta byggnadstillsynens lovsekreterare)
- ansökningsblankett (bygglov, åtgärdtillstånd, åtgärdsanmälan, rivningslov, tillstånd för miljöåtgärd)
- bedömning av projekterarnas behörighet
- ansökan / anmälan, arbetsledare


Suomeksi
Senast ändrat 13.09.2019