Byggnadstillsyn och kontaktuppgifter

SuomeksiFörberedelse av lov som behandlas i byggnads- och miljöutskottet (radhus, höghus, industribyggnader mm.)

Byggnadstillsynschef
Ulla-Maija Upola
+358401916032

Byggnadstillsynsavgifter, ärenden som gäller byggnads- och miljöutskottet, Lupapiste

Byggnadstillsynssekreterare
Sofia Uí Shúilleabháin
+358401914234

Arkivering
Tekniska assistent
Leo Alahäivälä
leo.alahaivala@sipoo.fi

 

Mottagning av ansökningar

Lovsekreterare
Paula Kling
+358401914367
Bygglov

Nås bäst per e-post eller per telefon mån., ons., fre. kl. 10-11, med undantag för Hagman som inte har telefontid måndagar, fram till slutet av året 2019.

Norra sidan av Oljevägen och Tasträsk planeområden
Lovarkitekt
Tytti Mäntyoja
+358401914236
Södra sidan av Oljevägen, Bybergsvägens planeområde , inte Tasträsk planeområden
Lovarkitekt
Tove Hagman
+358406605148

Undantagsbeslut, avgörande av planeringsbehov

Nås bäst per e-post eller per telefon mån., ons., fre. kl. 10-11

Lovberedare
Vesa Ruponen
+358401914235

Lovassistent
Tarja Wahlström
+358401865468
tarja.wahlstrom@sipoo.fi

Syner, inspektioner och arbetsledaransökningar

Nås bäst per e-post eller per telefon mån., ons., fre. kl. 10-11

På deltid
Byggnadsinspektör
Jenny Isaksson
+358401914523
Arbetar deltid. Område B (se karta nedan)
Ledande byggnadsinspektör
Staffan Mickos
+358401914498
Område A (se karta nedan)
Byggnadsinspektör
Olli Törne
+358500717263

Övervakning av den byggda miljön

Syner gällande avfallshantering, olovligt byggande, ingripande i nedskräpningsfall, granskningar enligt marktäktslagen

Miljöövervakare

Områdesindelning

Senast ändrat 06.09.2019