Underhåll av gator och vägar

I Sibbo finns det totalt omkring 950 kilometer gator samt vägar. Av dessa är ca 65 km gator, 220 km allmänna vägar och 685 km enskilda vägar.

Suomeksi

Gator

Gatornas vinter- och sommarunderhåll består på vintern av snöplogning och sandning. På våren städas sandningssanden bort från gator och trottoarer. Dammbildningen bekämpas på grusvägar genom saltning. På våren börjar också asfalteringsarbeterna och hyvling av grusvägar.

På frågor angående gatornas underhåll, trafikmärken och gatubelysning svarar:

Gatuchef Simo Kesti
tel. 040- 359 3072
simo.kesti(at)sibbo.fi

Vinterunderhållet i Söderkulla, Tasträsk och Hansas planeområdena sköts av YIT Suomi Oy Infra. Respons  per e-post yr.palautepalvelu@yit.fi eller per telefon 020-433 3600.

Vinterunderhållet i Eriksnäs planeområde sköts av Bo Wikstedt, tfn 040 552 4829

Allmänna vägar

NTM-centralen svarar för underhållet av allmänna vägar.

Trafikens kundservice

Trafikens kundservice är en kontakttjänst för väg-, järnvägs- och farledsärenden som hör till Trafikverket och NTM-centralernas ansvarsområde för trafik. Trafikens kundservice kan man kontakta via adressen palautevayla.fi eller genom att ringa numret 0295 020600.

Vägtrafikantlinjen

En anmälan som gäller skicket på eller underhållet av en väg kan göras elektroniskt på webbplatsen palautevayla.fi. Elektroniska anmälningar förmedlas till trafikens kundservice, som behandlar anmälningar vardagar kl. 8–16. Samtliga anmälningar förmedlas till områdesentreprenören, som beslutar om nödvändiga åtgärder utifrån de kvalitetskrav som gäller för vägen. Genom responskanalen kan man anmäla exempelvis skador på vägbeläggningar (gropar, hål), vatten på vägen, träd som fallit på vägen eller mycket hal väg. Akuta problem och problem som tydligt äventyrar trafiksäkerheten kan anmälas genom att ringa numret 0200 2100 (24 h/dygn).

Enskilda vägar

Lov för att sätta upp trafikmärken längs enskilda vägar beviljas av:

Gatuchef Simo Kesti

Andra frågor angående enskilda väglag besvaras av:

0404806292
maija.laati(at)sibbo.fi
Markanvändningsexpert Oskar Mattsson
+358 40 634 2568
oskar.mattsson(at)sibbo.fi

Mera information på finska: Suomen Tieyhdistys - yksityistiet.

Underhållsbidrag för enskilda vägar

Ansökningstiden för år 2019 har nu gått ut.

Förfrågningar till adressen: vagbidrag@sibbo.fi

Senast ändrat 05.11.2019