Sibbo kommuns miljöprogram 2011 - 2025

Det miljöprogram som berör kommunens interna verksamhet blev klart under 2010 - 2011.

Programmet består av en allmän del och enhetsvisa program. Den allmänna delen är gemensam för alla kommunens enheter och den beskriver de enhetsvisa delprogrammens mål och funktion.

De enhetsvisa delprogrammen innehåller konkreta mål och åtgärder. De gemensamma målen är bekanta saker som berör det vardagliga arbetet:

  • Sparsamt bruk av energi och vatten
  • Sparsam användning av material och naturresurser
  • Minskning av avfallsmängden och ökande av återvinning
  • Miljöärenden och miljöprogrammet som en fast del av verksamheten

Enheternas specialmål varierar från reparationer av kommunens utrymmen till planläggning och undervisning, och täcker kommunens hela verksamhetsområde.

Framtidsbilden för år 2025 har skrivits in och enskilda åtgärder har redan påbörjats.

Suomeksi

Senast ändrat 20.02.2020