Miljöövervakningens personal och uppgiftsfördelning

Miljöövervakningsenheten
PB 7 (besöksadress Stora Byvägen 18, Nickby)
04131 SIBBO
Fax. 09 2353 6709
miljo@sibbo.fi

SuomeksiMiljötillsynschef
Christel Kyttälä
+358505487595
 • chef för miljöövervakningsenheten
 • planering, utvecklings- och strategiarbete
 • fridlysning av naturminnesmärken
 • föredragande i byggnads- och miljöutskottet

Miljöinspektör
Anu Juvonen
+358505487596
- miljötillstånd (krossning)
- marktäktstillstånd
- bullerbekämpning (behandling och övervakning av bulleranmälningar, anmälningar om olägenhet)
-befrielse från anslutningsskyldighet till vatten- och avloppsnät
- terrängtrafiklag
- sjötrafiklag

Miljöinspektör
Eeva Somerkoski
+358503816664
- behandling av glesbygdens avloppsvatten
- jordbrukets miljöskydd
(också miljötillstånd)
- dikesärenden
(dikning, diktvister od.)
- vattenskydd
- meddelanden om jätteloka


 

Miljöinspektör
Saija Ruponen
+358401914250
 • miljötillstånd (industri)
 • marktäktstillstånd
 • tillsyn av industrianläggningar
 • registrering och övervakning av anläggningar (VOC, distributionsstationer, värmeanläggningar och asfaltstationer)
 • återvinning av avfall i markbyggnad
 • undantag från miljöskyddsföreskrifter för att lämna en oljecistern i marken

På plats mån-tors


Miljöövervakare
 • tillsyn enligt avfalllagen inkl. nedskräpningfall
 • anmälningar till avfallshanteringsregisteret p.g.a. insamlingsverksamhet
 • tillsyn av tagande av marksubstanser och tagande för husbehov
 • projektarbeten gällande vattendrag
 • tillsyn av byggd miljö

Angående ovannämnda ärenden, ta kontakt med miljöövervakningsenheten, miljo(at)sibbo.fi.


 

Blanketter

Miljöövervakningsenheten i Sibbo kommun har tagit i bruk den landsomfattande Lupapiste-tjänsten

Blanketter gällande miljövård hittar du här

Senast ändrat 13.09.2019