Nylandsplanen 2050 tar fart 

 

Nylandsplanen 2050 omfattar hela Nylands område och tar tidsmässigt sikte på år 2050. I planen ingår alla centrala markanvändningsteman och den bereds under åren 2016–2019.

Bekanta dig med Nylandsplanen här.

Suomeksi 
> Bekanta dig med programmet för deltagande och bedömning (pdf)
> Kungörelse (pdf)

Senast ändrat 06.09.2019