Sibbo kommunstyrelse godkände kommunens första tillgänglighetsprogram maj 2017

En tillgänglig miljö är ett livsvillkor för många funktionshindrade, för andra blir vardagen smidigare. Suomeksi

-Tillgänglighetsprogrammet syftar till att utveckla tillgängligheten och att göra vardagens funktioner smidigare. Tjänsterna skall produceras och anpassas till att bli tillgängliga och miljön göras tillgänglig för alla invånare. Frågor i anslutning till tillgänglighet och åtkomlighet kommer att få allt större betydelse under de kommande åren, när antalet äldre personer ökar, säger Helena Räsänen som fungerat som ordförande för tillgänglighetsarbetsgruppen i Sibbo.

Programmet "Ett tillgängligt Sibbo 2017–2020" har beretts av en arbetsgrupp, till vilken inbjudits representanter för kommunens olika avdelningar samt representanter för handikapprådet och äldrerådet.

I samband med uppgörandet av tillgänglighetsprogrammet ordnades en tillgänglighetsförfrågan i februari–mars 2016 och tillgänglighetspromenader i Nickby och Söderkulla i juni 2016. Bland annat på basen av dessa har utarbetats elva förslag till åtgärder att utveckla tillgängligheten i kommunen och den kommunala verksamheten.

Till åtgärdsförslagen hör bland annat att förhandla med Forststyrelsen om byggandet av en lättillgänglig promenadrutt i nationalparken Sibbo storskog och att kartlägga hur tillgängliga och funktionella kommunens fastigheter är. Utöver skapandet av en tillgänglig fysisk miljö betonar tillgänglighetsprogrammet också, att de tjänster som myndigheter och företag erbjuder bör vara tillgängliga.

Tilläggsuppgifter:

Helena Räsänen, ordförande för Sibbo tillgänglighetsarbetsgrupp helena.rasanen@sibbo.fi, tfn 050 409 3906

Tuula Räikkönen, ordförande för handikapprådet i Sibbo tuula.raikkonen@hotmail.com, tfn 050 360 5813

Senast ändrat 23.01.2019