Planläggning och påverkan

Suomeksi

 


Deltagande

Förslag om att en plan ska utarbetas eller ändras kan lämnas in till kommunstyrelsen.

Respons på programmet för deltagande och bedömning ges till planens utarbetare.

Tilläggsinfo om startskedet >

 

 

Åsikter om planutkastet kan lämnas till planens utarbetare.

Tilläggsinfo om beredningsskedet >

 

 

 

 

 

 

Anmärkningar om planförslaget kan lämnas till kommunstyrelsen.

Tilläggsinfo om förslagsskedet >

 

 

 

 


Möjlighet att besvära sig över beslutet om godkännande till Helsingfors förvaltningsdomstol. Vid ändringar av detaljplan som är ringa till sina verkningar är besvärsrätten begränsad (MRL 191 §).

Tilläggsinfo om godkännande >

Verktyg för deltagande>

 

 

 

 

Senast ändrat 23.03.2020