Arkiv för detaljplaner

På kartan ser du alla ikraftvarande detaljplaner.
Zooma in kartan och klicka på detaljplaneområdet så öppnar sig infofönstret. Vid punkten Tilläggsuppgifter hittar du länken till planen.

Under kartfönstret finns en förteckning över de ikraftvarande detaljplaner som helt utarbetats i elektronisk form.

Detaljplaner som är under arbete finns på sidan Detaljplaner.


Suomeksi


Ikraftvarande detaljplaner som helt utarbetats i elektronisk form:

Nickby

N 35 Rondellen vid Borgnäsvägen

N 36 Lp-kvarteret

N 37 Sibbo hälsocentral och gamla kommunalhuset

N 38 Brobölevägen

N 40 Sibbo Ådal

N 41 Skillnaden

N 42 OP-kvarteret

N 44 SR-Rauta-kvarteret

N 45A Detaljplaneändring för Nickby skolcentrum

N 46 Domino-kvarteret

N 50 Nickbyvägen

N 56 Kvarter 1008 Mixvägen

N 53 Ändring av detaljplan för kvarter 2028 (Ullala)

NG 5 Herrgårdsbrinken

NG 6 Y-tomterna vid Nickby gård

NG 9 Norrängen

NG 10 Herrgårdsbrinkens EN-tomt

NG 11 Bybergsvägens egnahemstomter


Söderkulla och Södra Sibbo

B 13 Storören

B 14 Storören kvarter 257 och 259

B 15 Storörens västra strand

BOX 1 Box hantverkarcentrum

BOX 2 Detaljplan för Box arbetsplatsområde

E 1 Eriksnäs I

E 3 Eriksnäsvägen

E 4A Jontas idrottspark

K 8 B Detaljplan och detaljplaneändring för Söderkulla företagspark, södra
Hassellunden och Tarapottens arbetsplats- och bostadsområdeneändring

K 9 Söderkulla företagsområde

NE 1 Nevas gård

S 16 Hansas II

S 17 A Söderkulla K-market

S 17 B Söderkulla centrum, Amiralsvägen 4

S 18 Galthagsvägens YL-kvarter

S 19 C Joensuu båthamn

S 23 Upphävande av Södra delen av Söderkulla detaljplan

S 24 Sibbovikens strand

T 3 Hassellunden

T 4 Tasträsk II

T 5 Tasträsk III

T 7A Utvidgning av Hassellunden, del A

T 7 B Sibbovikens skola och södra Hassellunden

T 8 Stenkulla

T 9 Detaljplan för Tasträsk IV


Övriga områden

L 3 Lönnbacka företagspark

BA 1 Bastukärr

BA 3 Bastukärrs arbetsplatsområde

Senast ändrat 21.08.2020