B 17 Majvik 1 detaljplan (jordbruksområdena)

Detaljplan

I enlighet med planläggningsprogrammet 2016-2019 har planarbetet på Majvik Gård påbörjats år 2016. Planeringsområdet ligger i södra Sibbo.

Planarbetets mål

Majvik gård, som idkar biodynamisk odling, ligger på planområdet. Gården har haft en central roll i det år 2008 påbörjade utvecklingsarbetet gällande den södra delen av Majvik, inom ramen för den gemensamma generalplanen för Östersundom. Kring gården har man via markanvändningsplanering utvecklat en ny form av samverkan mellan tätortsbebyggelse och jordbruk. Gården har för några år sen genomgått ett generationsskifte. Inom ramen för gårdsbruket har man påbörjat en för vårt land ny form av Green Care -service. Denna verksamhet har under åren 2011–2015 utvecklats i samarbete med ”Sininauhaliitto” (Blå bandet i Finland) och Sibbo kommun.

På gården pågår ett målmedvetet utvecklingsarbete, som bl.a. omfattar följande centrala verksamhetsområden:

1. Odling / jordbruk (förutom frilandsodling även utvecklande av växthusverksamheten)

2. Service inom terapi- och vårdverksamhet (Green Care -verksamhet samt seniorboende och dagvård)

3. Övrig serviceverksamhet (café, restaurang, bageri samt förädling av livsmedel)

4. Boende som är knutet till gårdens verksamhet

Det är synnerligen viktigt att detaljplanen ger förutsättningar för det byggande som krävs för utvecklandet av den mångsidiga näringsverksamhet som planeras i samband med gården.

SuomeksiLiten röd byggnad i naturmiljö

Kontaktpersoner

Planläggningschef Jarkko Lyytinen tfn +358 50 409 3957, jarkko.lyytinen@sibbo.fi

och konsult Leena Holmila, leena.holmila@arkturtiainen.fi tfn. +358 050 4211 859

Förslagskedet

Planförslaget läggs fram offentligt 8.5–8.6.2017.
Man kan bekanta sig med planen här på kommunens webbplats.

Planutställningen ägde rum i Söderkulla bibliotek 18.5.2017 kl. 12-18.

Kungörelse om framläggandet av planförslag 4.5.2017, word
Planförslag, karta pdf
Planbeskrivning pdf
Bilagor till planbeskrivningen pdf
Tilläggsutredningar (Rakennuskulttuurin selvitys, Lepakkotarkastus ja liikenneselvitys) pdf
Illustration 10.4.2017, pdf
Uppdaterad program för deltagande och bedömning (OAS) 10.4.2017
Protokollsutdrag av kommunstyrelsen pdf

Beredningsskedet

Utkastet till B 17 Majvik detaljplan 1 (jordbruksområdena) var framlagt 11.8.–9.9.2016.

Utkastet till detaljplanen var offentligt framlagt 11.8.–9.9.2016. Man kan ännu bekanta sig med planen här på kommunens webbplats.

Kungörelse om framläggandet av planutkastet 11.8.2016

Planbeskrivning

Planbeskrivning sidor 1-10 pdf
Planbeskrivning sidor 11-17 pdf
Planbeskrivning sidan 18 pdf
Planbeskrivning sidor 19- pdf

Bilaga 1: Rapport om bakgrundsmaterial 22 Mb pdf
Bilaga 2: Detaljplanekarta 5 Mb pdf
Bilaga 3: Planebeteckningar och -bestämmelser
Bilaga 4: Illustration 3 Mb pdf
Bilaga 5: Uppföljnings blankett pdf

Bekanta dig med planläggningsprosessen här.

Startskedet

Kungörelse om anhägiggörande 24.3.2016 pdf
Program för deltagande och bedömning, pdf  2 Mb
Rapport om bakgrundsmaterial, pdf 22 Mb

Detalj från invånartillfälle, pekande finger på karta

Senast ändrat 26.06.2019