BA 2 Bastukärr II

Suomeksi

Deltajplan och detaljplaneändring

På området Bastukärr II planeras en utvidgning av logistikområdet i Bastukärr samt en vägförbindelse till Jokivarsivägen.

Kontaktpersoner

Planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957
e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Beredningsskedet

Planutkastet var framlagt i enlighet med 62 § i markanvändnings- och bygglagen 13.9 - 12.10.2012.

Kungörelse 12.9.2012 (pdf)

Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor:
Program för deltagande och bedömning (pdf)
Plankarta, beteckningar och bestämmelser (pdf)
Bilaga 4, Illustration, utarbetas i förslagsskedet
Promemoria från myndighetssamrådet (pdf)

En utställning om planprojektet ordnades ti 18.9.2012 kl 14-19 i FBK-huset Talmukka, Tallmobågen 50, Sibbo. Tack till alla medverkande!

Utredningar (på finska):

Hulevedet ja pinnantasaus FCG:
(Dagvatten och ytjämning)

Luontoselvitys Yrjölä:
(naturutredningar)

Melusevlitys Promethor:
(bullerutredning)

Seudullinen liikennetarkastelu Strafica:
(regional trafikgranskning)

Tiesuunnittelu FCG:
(vägplanering)

Bastukärr II asemakaavan liikenneselvitys
Liite 2 Liittymä detalji 2020
Liite 3 Liittymä detalji 2030
Liite 4 Keuksuontie

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 15.12.2011.

En öppen workshop ordnades 4.1.2012 kl. 17–19 på FBK-huset Talmukka(adress Tallmobågen 50). Under workshopen presenterades utgångspunkterna för planeringen och målen för områdets planering diskuterades i grupp.

Tillfällets promemoria
Grupparbete 1 Karta
Grupparbete 3 Karta


Program för deltagande och bedömning, uppdaterat 12.6.2012 (pdf)
Kungörelse 15.12.2011 (pdf)

Senast ändrat 26.06.2019