E 4 Detaljplan för Jontas trädgårdsby

Planeringsprojektet har avbrutits, och fortsätter som Jontas idrottspark E4A.Suomeksi

Planeringsområdet för Jontas trädgårdsby ligger i Hangelby i Sibbo cirka 4 km söder om Söderkulla intill Kalkstrandsvägen.
Planområdet består av odlad åker och vid kanten mot Kalkstrandsvägen finns ett jordbruks gårdsområde. Planeringsområdet
omfattar cirka 14 hektar och berör en del av fastigheten 753-408-9-58 i Hangelby.

Målet är att utarbeta en detaljplan för en trädgårdsby som ger möjlighet att bygga stugor med
egna odlingslotter. I den preliminära planen finns ca 150-160 stugor och avsikten är att de ska byggas i etapper.

Förslagsskedet

Detaljplanen var offentligt framlagd 7.4. – 6.5.2016.

Kungörelse (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Illustration (pdf)
Beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

 

Beredningsskedet

Rapport om basutredningar och mål (pdf)

Utredningar (endast på finska):

Dagvattenutredning 2016 (pdf)
Naturutredning 2015 (pdf)
Jordmånsutredning 2015 (pdf)
Kommunalteknisk  utredning 2015 (pdf)
Precisionsinventering av boplatser från historisk tid 2015 (pdf)
 

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 14.1.2016.

Kungörelse 14.1.2016 (pdf)
Program för deltagande och bedömning (pdf)

Invånartillfälle

Torsdag 4.2.2016 kl 17-19 ordnades i Hangelby FBK -hus (Kalkstrandsvägen 99, 01150 Söderkulla)
ett tillfälle för växelverkan kring detaljplanen för Jontas trädgårdsby. Alla som var intresserade av områdets
planering var välkomna till tillfället.

Presentation (pdf, endast på finska)
Preliminär illustration (pdf)

 

Senast ändrat 14.06.2018