MY 2 Detaljplaneändring för Myras-kilen

Detaljplaneändringen Suomeksi omfattar området mellan Vanda stadsgräns och Kervo som i den fastställda detaljplanen reserverats för fristående småhus i Myras tätort. Detaljplaneändringen omfattar kvarteren 1, 2, 3, 4, 5 och 6 med anslutande gatu- och rekreations-områden. Detaljplaneändring för området grundar sig på anläggningsprogrammet för åren 2008-2010. En kungörelse om den anhängiga detaljplaneändringen har publicerats i Borgåbladet och Sipoon Sanomat 6.11.2008.

Målet med detaljplaneändringen är att modernisera planläget, möjliggöra till- och ombyggandet av bostäder och förbättra gatunätets och rekreationsområdenas läge.

Godkännandet och ikraftträdandet av detaljplaneändringen upphäver detaljplanen som fastställdes för området 14.3.1986.

Kontaktpersoner

Jarkko Lyytinen, planläggningschef, tfn 050 409 3957,
e-post jarkko.lyytinen(at)sibbo.fi

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring för Myras kilen var offentligt framlagt 7.12.2010 - 7.1.2011

Kungörelse 7.12.2010 (pdf)

Planförslag (pdf)
Förslagets beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf, 14,2 Mb)
Hörandeblankett (pdf)

Beredningsskedet

Utkastet till detajplan var offentligt framlagt 28.11.2009 - 8.1.2010

Kungörelse (pdf)

Detaljplaneändring, karta, beteckningar och bestämmelser (pdf)
Detaljplaneändring, beskrivning (pdf)

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 6.11.2008

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse (pdf)

Senast ändrat 26.06.2019