NG 11 Bybergsvägens egnahemstomter

Detaljplan

Planeringsområdet för Bybergsvägens småhustomter ligger längs Bybergsvägen norr om Nickby. Avståndet till Nickby är ca 1-1,5 km. Områdets helhetsareal är ca 4 ha.

På området planeras ett småhusdominerat bostadsområde, på vilket preliminärt anvisas 15 nya egnahemstomter. En planstomme och idéplan för Nickby gård III har utarbetats för området. Planstommens idéer och lösningar utnyttjas i planarbetet men de är inte bindande med tanke på planeringen av planen.
Planarbetet ingår i Sibbo kommuns planläggningsprogram 2015-2018.

Klicka för större bild 
Suomeksi

 

Lagakraft

Detaljplanen för Bybergsvägens egnahemstomter träder i kraft 18.1.2018.

Kungörelse om lagakraft 18.1.2018 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Beskrivnings bilagor (pdf)

Byggsättsanvisningar (pdf)

 

 

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 13.11.2017 § 106 godkänt detaljplanen för Bybergsvägens egnahemstomter. Protokollet över beslutet om godkännande finns framlagt fr.o.m. 21.11.2017 i Sockengården, Stora Byvägen 18, Nickby.

 

Kungörelse om godkännande 23.11.2017 (pdf)

Fullmäktiges protokoll § 106 13.11.2017 (pdf)

 

Planmaterialet i pdf-format:

Detaljplan

Beskrivning

Beskrivningens bilagor

Byggsättsanvisningar

 

 

Förslagsskedet

Detaljplaneförslaget, byggsättsanvisningarna och ett uppdaterat program för deltagande och bedömning fanns framlagda 7.4.-12.5.2017. Förslaget till detaljplan presenterades vid en planutställning måndag 24.4. kl 17.00–19.30 i Lilla Villan (Jussasvägen 16, Nickby). Tack till alla deltagare!

 

Kungörelse 7.4.2017 (pdf)

Detaljplanekartan (pdf)

Beskrivning och bilagor (pdf)

 

Utredningar (på finska):

Dagvatteninredning (pdf)

Trafikutredning (pdf)

Byggbarhetsutredning (pdf)

 

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 16.10.2015.

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse 16.10.2015 (pdf)

Senast ändrat 24.04.2018