RA 7 Norrkullalandet

suomeksi

Ändring av stranddetaljplan

Planändringsområdet ligger i Sibbo skärgård på ön Norrkullalandet och omfattar ca 25,5 ha. Detaljplaneändringen berör fastigheterna 1-189, 1-190, 1-191, 1-192, 1-193, 1-194 och 1-195 samt delar av fastigheterna 1-145 och 1-188 i byn Norrkullalandet i Sibbo kommun.
Syftet med planändringen är att göra det möjligt att utveckla turismen och rekreationsmöjligheterna på ön.

Avgränsningen på kartan

Läget på kartan

Kontaktpersoner

Sibbo kommun
planläggningschef Jarkko Lyytinen
050 409 3957,  fornamn.efernamn@sibbo.fi

Arkkitehtitoimisto Juhani Aalto Oy
arkitekt Juhani Aalto, 0400 997 597
arkitekt Anne Malve, 045 806 3988,
fornamn.efternamn(at)arkja.fi.OBS! Sibbo kommun utvidgar de förebyggande åtgärderna för att bromsa coronavirusets spridning. Kommunens infopunkt som finns i huvudbiblioteket håller öppet. Söderkullas infopunkt stängs från 16.3.2020 till slutet av april.

Samma i bibilioteken framlagda planmaterial kan läsas elektroniskt på planens egen webbsida.


Beredningsskedet

Utkastet till stranddetaljplan och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning samt övrigt beredningsmaterial är framlagt under tiden 5.3 - 6.4.2020 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider samt på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella skriftliga åsikter ska vara kommunen tillhanda senast 6.4.2020 kl 15.30, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Markanvändningssektionens beslut 12.2.2020 § 12 (pdf)

Kungörelse 5.3.2020 (pdf)

Uppdaterat program för deltagande och bedömning (pdf)

Plankarta, utkast (pdf)

Planbeskrivning, utkast (pdf)

Beskrivningens bilagor:
Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning (pdf)
Bilaga 2: Förminskning av strandplanekartan (pdf)
Bilaga 3: Beteckningar och bestämmelser (pdf)
Bilaga 4: Utredning om häckande fågelbestånd och kartläggning av fladdermöss i Norrkullalandets östra del (på finska) (pdf)
Bilaga 5: Naturutredning av Norrkullalandets östra del (på finska) (pdf)
Bilaga 6: Illustration (pdf)

 

Startskedet

Stranddetaljplanen kungörs anhängig 29.5.2019

Kungörelse om anhängighet 29.5.2019 (pdf)
Prgram för deltagande och bedömning (pdf)

Senast ändrat 16.03.2020