Minnenas Nickby

Suomeksi

Dela dina Nickbyminnen med hashtaggen #muistojennikkilä

Minnenas Nickby var ett samarbetsprojekt mellan Sibbo kommun och kommuninvånarna. Mer än 200 personer har redan deltagit i delandet av Nickbyminnen via enkäten eller sociala medier. Arbetet fortsätter, så kom med!

Minnena är en viktig del av områdets historia och identitet. Vi tror att uppskattningen för bostadsområden, byggnader och platser växer när man delar sina minnen och upplevelser.

Minnenas Nickby -byakväll 9.2.2017

I Topeliussalens café 9.2.2017 fanns material, fotografier och minnen från Minnenas Nickby-enkäten.

Kommunens utvecklings-och planläggningscentral och kulturtjänsterna arrangerare tillfället i samarbete med Sibbo Byggnadstradition rf.

De sociala medier

Vi följer hashtaggen #muistojennikkilä både i Instagram och i Twitter. Du hittar oss i Instagram med namnet @muistojennikkila och i Twitter har vi kontot @nickbyminnen. Genom att följa oss får du veta hurdana minnen andra har av Nickby.

Se resultaten från enkäten Minnenas Nickby

Genom enkäten samlade vi in såväl minnen som bedömningar av gamla byggnader och miljöområden i Nickby. Enkäten Minnenas Nickby avslutade 31.7.2016. Tack till alla deltagare!

Rapporten innehåller byggndadsspecifika värderingar, motiveringar och minnen som anknyter till de objekt som har fått minst två värderingar.
Objekt som enkätbesvararna har märkt ut på kartan (historier, fotografier och värdefulla byggnader) kan granskas via webbkartan.

Projektet är en del av en doktorsavhandling där användningen av sociala medier i stadsplaneringen och planläggningen utforskas. För projektet svarar för kommunens del Utvecklings- och planläggningscentralen i samarbete med Kulturtjänster.

Senast ändrat 21.01.2019