Övriga planer

Suomeksi

Här finns utredningar som har större allmän betydelse och utredningar som berör flera planprojekt eller hela kommunen. Materalet finns som pdf-filer.

Utredningar

Utredning över transport av farliga ämnen (på finska)

Planer och strategier

Grön- och rekreationsområdesstrategi
Idéplan för Nickby centrum
Planstomme och idéplan för Nickby gård III (på de gamla planeringssidorna för Nickby gårds område)
Senast ändrat 11.12.2019