Utveckling av Nickby centrum 

Suomeksi

Syftet med utvecklingsarbetet kring Nickby centrum är att granska centrumområdet som en helhet, kartlägga objekt som ska utvecklas och komma med idéer om områdets framtid.

Kommunstyrelsen har 13.10.2009 godkänt idéplanen för Nickby centrum som stöd för utvecklingen av området. Syftet med planen är att skapa ramar för att utveckla centrum, förbättra den kommersiella servicen och effektivera markanvändningen.
Ett centralt mål är också att förbereda sig för persontrafik på bansträckan Kervo–Nickby samt arrangemangen i anknytning till denna. 
Materialet som pdf-filer:

Rapport över idéplan för Nickby centrum 18.8.2009  (11 Mb)

Rapport i delar:
Del 1 
Del 2 
Del 3 

Sammandrag av invånarenkäter om utveckling av Nickby enkäter   

Senast ändrat 21.01.2019