Vill du ta emot Sibbo Vattens infomeddelanden i fortsättningen? – Lägg till ditt nummer i varningstjänsten UMS

Sibbo Vatten använder varningstjänsten UMS för att skicka textmeddelanden till sina kunder. Tjänsten används till att informera om avbrott i vattendistributionen. Alla de kunder vars uppgifter finns i systemet, och vars telefonabonnemang är registrerad under en adress på det drabbade området, får ett meddelande.

Kontaktinformation till invånare och företag som används vid utskick hämtas ur offentliga register med tillstånd av systemanvändare och myndigheter. Om du inte fick ett meddelande kan orsaken vara att du har en hemlig adress, alternativt ett hemligt telefonnummer. Kom också ihåg att företagsabonnemang är oftast listade under företagets adress, inte den egentliga användarens adress. Om företagets adress inte är inom det drabbade området får du inget meddelande.

Du kan kolla dina personliga eller ditt företags uppgifter via denna webbportal. I portalen kan du också ändra dina uppgifter eller ta tjänsten ur bruk.

Så här loggar du in på webbportalen:

  • Börja med att ange ditt telefonnummer i fältet Telefonnummer.
  • Lämna fältet för e-postadress tomt
  • Kryssa i punkten ”Personlig”.
  • Tryck sedan på ”Skicka PIN kod”.

Om en liten stund får du ett meddelande till din telefon. Meddelandet består av en pinkod. Mata in pinkoden på inloggningssidan. Nu kan du uppdatera dina uppgifter.

Den webbaserade varningstjänsten UMS används för att skicka samhällsviktig information och varna invånare om kritiska händelser så som gasläckor, skogsbränder eller översvämningar. Tjänsten kan även användas för att skicka viktiga meddelanden när det till exempel förekommer störningar och förändringar i ström- eller vattenförsörjningen.
Tjänsten används i huvudsak av polis och räddningsmyndigheter samt av städer och kommuner eller av deras underleverantörer (t.ex. el-, vatten- och avfallshanteringsbolag).

Länk till tjänsten

Suomeksi

Senast ändrat 24.04.2020